PII "Liepziediņš" aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju

PII

Kuldīgas novada Skrundas pirmsskolas izglītības iestāde “Liepziediņš” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentam:

 • nepieciešama izglītība atbilstoši Ministru kabineta 11.09.20218. noteikumiem Nr. 569 ”Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagou profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 •  valsts valodas  prasmes augstākajā līmenī (C1);
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

 • plānot, organizēt pirmsskolas izglītības satura apguvi;
 • vadīt pedagoģiskā procesa norisi ar izglītojamiem;
 • veicināt izglītojamo garīgo, fizisko, sociālo spēju attīstību, bērnu harmoniskas personības veidošanos un attīstību;
 • pilnveidot veiksmīgu sadarbību ar vecākiem;
 • regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iegūta augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – pirmsskolas izglītības pedagogs.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
 • darba laiks 40 stundas nedēļā ( pilna darba slodze);
 • mēnešalga –atbilstoši tarifikācijai,  profesijas klasifikatora kods: 234201;
 • darba uzsākšanas laiks: 2021 gada 1.septembris.

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV un motivācijas vēstule

CV un motivācijas vēstuli ar norādi ”Pirmsskolas izglītības skolotājs” aicinām sūtīt uz e-pastu: piiliepziedins@skrunda.lv, vai iesniedzot personīgi PII “Liepziediņš” adresē: Saldus iela 15, Skrunda, Kuldīgas novads, LV-3326

Pieteikumus iesniegt līdz 2021.gada 25.augustam.(ieskaitot)

Plašāka informācija pa tālruni: 28659147