Pirmā vīru sadziedāšanās Kurzemē

Pirmā vīru sadziedāšanās Kurzemē 31. maija pievakarē Skrundas estrādē pirmajā Kurzemes vīru koru dižkoncertā pulcējās vairāk nekā simts dziedātāju.   Apbrīnojams entuziasms Tā idejas autors un īstenotājs ir novadnieks, komponists un kordiriģents Edgars Račevskis. „Vienmēr esmu bijis entuziasts, lai uzturētu vīru dziesmu,” pirms koncerta teica maestro. „Līdzīgus dižkoncertus rīkoju jau vairākus gadus gan Rīgas Latviešu biedrībā (RLB), gan valstij nozīmīgos notikumos, gan citos pasākumos. Bet Kurzemē laikam nekas tāds nav bijis, tāpēc radās doma sasaukt vīru korus uz Skrundu. Prieks, ka vietējie kultūras ļaudis uzreiz bija tik atsaucīgi.” E. Račevskis dzimis un mācījies Skrundā. Dzimtās vietas mīlestībā pats daudz devis mūzikas tradīciju kopšanā, vadījis kādreiz slaveno vīru kori ”Skrunda”. Tāpēc pirmajam dižkoncertam izvēlētā vieta nav nejaušība, atzina kultūras nama vadītāja Loreta Robežniece: „Apbrīnojama ir aizrautība, ar kādu maestro sasauca vīrus, un enerģija uz skatuves. Viņam tomēr jau ir pāri 80.” Izbauda godu būt klausītājiem Koncertā piedalījās koris ”Ozols” no Jelgavas, ”Latvis” no RLB, divi kolektīvi ar nosaukumu ”Dziedonis” (no Talsiem un Liepājas), kā arī Nīcas un Brocēnu vīri. Viņu skanējumu papildināja RLB sieviešu koris ”Unigunde” un Skrundas ”Sonante”. Skanēja klasiskais vīru koru repertuārs, kā arī vairākas E. Račevska komponētās dziesmas, no tām divas bija īpašas. Klausītājiem jau bija pazīstams maestro veltījums dzimtajai pusei ”Vakars Ventmalā” ar novadnieka Artura Heniņa vārdiem. Otra bija pirmatskaņojums – ”Viesturdziesma”. To abi kādreizējie Skrundas puikas veltījuši vīru vokālā ansambļa ”Vecie zēni” mākslinieciskajam vadītājam un Skrundas Goda pilsonim Viesturam Meļķim. Dziedošie skrundenieki šoreiz gan nekāpa uz skatuves, bet izbaudīja godu būt klausītājiem. „Pērn bija Dziesmu svētki, tagad šis dižkoncerts, lai vasara nebūtu tukša,” atzina viens no Brocēnu kora Jāņiem (šajā kolektīvā dzied desmit Jāņu). „Mūsu kļūst arvien mazāk, bet jāturas.” Informācija pārpublicēta no laikraksta ”Kurzemnieks” (04.06.2014) Teksts un foto: Daina Tāfelberga