Pirmreizējs iesniegums pabalsta piešķiršanai jāiesniedz līdz 1. novembrim

Pirmreizējs iesniegums pabalsta piešķiršanai jāiesniedz līdz 1. novembrim

Svētku pabalsts politiski represētai personai 50 EUR apmērā tiek piešķirts ar mērķi sniegt atbalstu politiski represētām personām, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu.

Pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi gadā, novembrī, pamatojoties uz pirmreizēju iesniegumu, bez ikgadēja iesnieguma un bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.

Lai saņemtu kādu no Kuldīgas novada pašvaldības svētku pabalstiem, pirms tam 6 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas jābūt deklarētam Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā. Politiski represētajām personām pirmreizēju iesniegumu pabalsta saņemšanai jāiesniedz pilsētas vai pagastu sociālajiem darbiniekiem, iesniegumā norādot konta numuru un pievienojot politiski represētās personas statusa apliecinājuma kopiju. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu pabalsta saņemšanai var iesniegt, nosūtot to uz Sociālā dienesta oficiālo e-pastu soc.dienests@kuldiga.lv vai oficiālo e-adresi portālā www.latvija.lv.