Plāno attīstīt Kalpaka taku

Plāno attīstīt Kalpaka taku

Piektdien, 19. martā, Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece, Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ilona Rītiņa, Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Inese Ivāne un Jaunsardzes centra direktors Aivis Mirbahs tikās ar aizsardzības ministru Arti Pabriku, kā arī ministrijas speciālistiem, lai pārrunātu turpmāko virzību Kalpaka takas tālākai izveidei.

Sarunā piedalījās arī Latvijas valsts mežu pārstāve un privāto zemju īpašnieki, lai, veidojot takas infrastruktūru, būtu apmierinātas visas iesaistītās puses un projektu varētu sākt īstenot. Šobrīd ir panākta vienošanās, ka ceļš no jaunizveidojamās Kadetu skolas līdz Lēnu baznīcai ir pirmais Kalpaka takas posms, kam sekos turpinājums līdz Kalpaka muzejam Saldus novadā.

Kalpaka ceļu ik gadu 3. martā veic daudzi entuziasti un jaunieši. Tai ir nozīmīga loma Latvijas brīvības cīņu vēsturē, līdz ar to tās attīstība un pilnveidošana būs ieguvums ikvienam, kas vēlēsies izzināt vairāk par to, kā šī vēsture veidojusies.