Plāno Kuldīgas novadu kopā

Plāno Kuldīgas novadu kopā

1.novembrī aizvadīta trešā darba grupas tikšanās Skrundas pagasta pārvaldē.

Kopā tika plānots Skrundas pagasts, Kušaiņu, Cieceres, Rūnaišu, Jaunmuižas ciemi un lauku, mežu teritorijas. Darba grupās tika diskutēts par spēkā esošo teritorijas plānojumu nosacījumiem un ierobežojumiem attiecībā uz zemes vienību izmantošanu un attīstību, kā arī ierosinātas izmaiņas, piemērojot plānošanas dokumentu saturu aktuālai situācijai novadā.

Ar informāciju par plānošanas dokumentu izstrādes procesu un iesniegtajiem ierosinājumiem var iepazīties šeit: https://ej.uz/grq4. Papildu informācijai sazināties ar teritorijas plānotāju Kristīni Apini pa tālruni 28013159 vai rakstot elektroniski kristine.apine@kuldigasnovads.lv.