Portālā Latvija.lv e-pakalpojumi tagad pieejami arī Nordea klientiem

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) informē, ka no šī gada 14.februāra vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv e-pakalpojumi ir pieejami arī Nordea bankas klientiem, kuri izmantojot internetbanku, ērti un bez maksas var uzzināt dažāda veida informāciju, kas ir uzkrāta valsts un pašvaldību reģistros, kā arī izmantot dažādus e-pakalpojumus. VRAA direktora vietniece elektroniskās pārvaldes jautājumos Vita Narnicka, izsakot gandarījumu par sadarbību ar komercbanku sektoru, uzsver: „Tā ir lieliska iespēja tagad arī Nordea bankas klientiem portālā Latvija.lv elektroniski saņemt dažādas izziņas, deklarēt dzīvesvietu un sekot līdzi informācijai, kas ir uzkrāta par jums dažādos valsts reģistros. E-pakalpojumi dod iespēju būtiski ietaupīt gan laiku, gan arī finanšu līdzekļus, tādēļ ceram, ka aizvien vairāk cilvēku izmatos priekšrocības, ko sniedz portāls Latvija.lv. Par to liecina arī pakalpojumu pieprasījuma skaita pieaugums par 107% 2011. gadā”.

Nordea bankas Klientu apkalpošanas tīkla vadītāja Jana Strogonova: „Jau tagad lielākā daļa – 95% Nordea klientu savus ikdienas darījumus veic elektroniski, izmantojot Nordea internetbanku. Autorizēšanās iespēja portālā Latvija.lv mūsu klientiem nozīmē vēl ērtāku un efektīvāku savu ikdienas organizēšanu, jo tā pavērs iespēju piekļūt gan CSDD, VID, Valsts zemes dienestam, gan citām institūcijām. Lai padarītu mūsu klientu dzīvi vēl ērtāku, aicinām klientus un sadarbības partnerus ziņot mums sev ērtākā veidā – pa telefonu, e-pastu, internetbanku, Skype, Twitter, Facebook vai savam personīgo finanšu konsultantam – par tām mājas lapām, kurās nepieciešams nodrošināt iespēju autorizēties ar Nordea internetbankas identifikācijas kodiem.”

Portāls ir plašākais un ērtākais informācijas avots internetā par Latvijas valsts iestāžu un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem. Šobrīd ir pieejami 44 e-pakalpojumi, kā arī informācija par iespējām saņemt vairāk nekā 1940 pakalpojumiem, ko sniedz dažādas valsts pārvaldes un pašvaldības iestādes.

Līdz šim e-pakalpojumi pieejami ar internetbankas piekļuvi SEB, Swedbank, Citadeles un Norvik bankas klientiem, Mobilā ID lietotājiem un ar Latvijas Pasta izsniegto elektroniskā paraksta viedkarti.
Vairāk informācijas:
Ģirts Pūle
Valsts reģionālas attīstības aģentūras
Sadarbības un informācijas departamenta direktors
Tālr. +371 67079053; mob. tālr. 28683145
girts.pule@vraa.gov.lv

Dagnija Lejiņa,
Nordea Latvija
Sabiedrisko attiecību vadītāja-preses sekretāre,
Tālr. +371 6705610, mob. tālr. 29 470 708,
dagnija.lejina@nordea.com