Precizētas deinstitucionalizācijas plāna izmaksas

Precizētas deinstitucionalizācijas plāna izmaksas Šā gada 29. marta domes sēdē tika izskatīts jautājums par Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) deinstitucionalizācijas plānā (DI) 2017.-2020. gadam iekļauto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras veidošanu, sadalot izmaksas pa šādām pozīcijām: 
  1. Dienas centrs bez atbalsta aprūpē, kur projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tiks sniegts pakalpojums 4 personām ar GRT (garīga rakstura traucējumiem),
  2. Grupu dzīvokļi ar sociālo aprūpi, kur projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tiks sniegts pakalpojums 2 personām ar GRT (garīga rakstura traucējumiem).
  3. Grupu dzīvokļi bez sociālas aprūpes, kur projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tiks sniegts pakalpojums 4 personām ar GRT (garīga rakstura traucējumiem).
  4. Specializētās darbnīcas, kur projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tiks sniegts pakalpojums 7 personām ar GRT (garīga rakstura traucējumiem).
Deinstitucionalizācijas plānu izstrādāja SIA “SAFEGE BALTIJA” projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Projektā kopumā ir 28 partneri, no kuriem viens ir Skrundas novada pašvaldība. Informāciju sagatavoja: Iveta Rozenfelde, sabiedrisko attiecību speciāliste