Profesionālo izglītību koncentrēs modernos mācību centros

Profesionālo izglītību koncentrēs modernos mācību centros Turpinot profesionālās izglītības kvalitātes un modernas mācību vides uzlabošanu, vairākas profesionālās izglītības iestādes pievienosies profesionālās izglītības kompetences centriem. Tādējādi tiks pilnveidots mācību programmu klāsts un materiālais nodrošinājums, kā arī radītas iespējas piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu izglītības iestāžu attīstībai. Plānots, ka, sākot ar jauno mācību gadu, izglītības programmu īstenošanu un audzēkņus pārņems profesionālās izglītības kompetences centri, tā nodrošinot izglītības ieguves nepārtrauktību.  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums pārņems un īstenos Skrundas Profesionālās vidusskolas programmas, Smiltenes tehnikums – Jaungulbenes  Profesionālās vidusskolas un Alsviķu arodskolas programmas,  Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums - Saulaines Profesionālās vidusskolas programmas un Rīgas Amatniecības vidusskola - Pārdaugavas profesionālās vidusskolas programmas. Šajās izglītība iestādēs pēdējos gados ir turpinājis sarukt audzēkņu skaits, tādējādi samazinājies arī skolām pieejamais valsts budžeta finansējuma apmērs, ko saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, aprēķina atbilstoši audzēkņu skaitam izglītības iestādē. Demogrāfiskās prognozes liecina, ka audzēkņu skaits šajās profesionālās izglītības iestādēs arī turpmākajos gados varētu samazināties, tādējādi tās kā patstāvīgas izglītības iestādes atbilstoši noteiktajiem kritērijiem nevarēs kvalificēties profesionālās izglītības kompetences centra statusa iegūšanai. Arī Eiropas Savienības fondu finansējums nav pieejams izglītības iestādēm ar nelielu skolēnu skaitu, bez tālākās attīstības perspektīvas. Turpinot darbu pie konkurētspējīgas profesionālās izglītības sistēmas izveides, Izglītības un zinātnes ministrija attīsta profesionālās izglītības kompetences centru tīklu, paredzot, ka līdzekļi tiek koncentrēti ilgtspējīgos projektos - modernizētos un aprīkotos, mūsdienu prasībām atbilstošos profesionālās izglītības centros visos Latvijas reģionos, jo mūsdienīga profesionālā izglītība pieprasa gan lielus ieguldījumus modernā mācību aprīkojumā, - darba galdos, laboratorijāsun autotehnikā, gan mācību telpās un dienesta viesnīcās.   Tādējādi tiek turpināta Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādņu 2010.-2015.gadam īstenošana, veidojot modernu, mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālās izglītības infrastruktūru un sekmējot visu veidu resursu efektīvu izmantošanu, paaugstinot profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību, kā arī profesionālās izglītības prestižu. Saulaines Profesionālajā vidusskolā atbilstoši statistikas datiem 2014.gada 1.oktobrī mācījās 212 skolēni, apgūstot lauku īpašumu apsaimniekotāja, pavāra, ēdināšanas pakalpojumu speciālista, viesmīlības pakalpojumu speciālista un automehāniķa profesijas četrās profesionālās vidusskolas īstenotajās izglītības programmās - „Lauksaimniecība” „Ēdināšanas pakalpojumi”, “Viesnīcu pakalpojumi” un “Autotransports”. Savukārt Alsviķu arodskolā mācās 142 izglītojamie arodskolas septiņās īstenotajās izglītības programmās: „Būvdarbi”, „Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana”, “Datoru lietošana”, „Ēdināšanas pakalpojumi”, “Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Sociālā aprūpe”, “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”. Abas izglītības iestādes pēc pievienošanās kļūst par Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikuma mācību īstenošanas vietām Saulainē un  Alsviķos. Skrundas Profesionālajā vidusskolā mācās 189 skolēni. Skola šajā mācību gadā īsteno četras izglītības programmas - „Kokizstrādājumu izgatavošana”, „Ēdināšanas pakalpojumi”, „Būvdarbi” un “Enerģētika un elektrotehnika”. Jaungulbenes Profesionālajā vidusskolā profesiju apgūst  158 skolēni. Profesionālā vidusskola 2014./2015.mācību gadā īsteno trīs izglītības programmas - „Autotransports” ar profesionālām kvalifikācijām automehāniķis un autoelektriķis, „Lauku tūrisma pakalpojumi” ar profesionālo kvalifikāciju lauku tūrisma speciālists un „Grāmatvedība” ar profesionālo kvalifikāciju grāmatvedis. Rīgas Pārdaugavas profesionālajā vidusskolā mācās 292 skolēni trīs izglītības programmās - „Būvdarbi”, „Kokizstrādājumu izgatavošana” un “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi”, šajā mācību gadā apgūstot apdares darbu tehniķa, galdnieka, mēbeļu galdnieka, sekretāra, lietveža un klientu apkalpošanas speciālista profesiju. Ar 19. februarī valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajiem Ministru kabineta rīkojuma projektiem iespējams iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/vsssanaksmes/izsludinato-projektu-tabula/. Informācijas avots: Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapa