Programma vietējo ražošanas uzņēmumu attīstībai - “Latvijas Zelts”

Latvijas Uzņēmējdarbības Attīstības centrs (LUAC) turpina programmu vietējo ražošanas uzņēmumu attīstības veicināšanai – “Latvijas Zelts”.
Kas var pieteikties:
Latvijai ir svarīgi jebkādi uzņēmumi, kas darbojas Latvijā, godprātīgi maksā nodokļus, nodrošina darba vietas vietējiem iedzīvotājiem un veicina valsts attīstību, taču šī brīža ekonomiskās situācijas kontekstā īpaša uzmanība jāpievēš un jāizceļ tie, kas ražo un rada pievienoto vērtību Latvijā. Tādēļ programmas “Latvijas Zelts” ietvaros LUAC atbalstu plāno sniegt tieši ražošanas uzņēmumiem.
Priekšroka, protams, būs tām kompānijām, kas vēlas attīstīties, piedzīvot izaugsmi, kļūt lielāki, paplašināt tirgu. Ļoti gaidīti ir uzņēmumi no reģioniem, jo apzināmies, cik katra darba vieta Latvijas novados ir svarīga. Programmas ietvaros plānojam izveidot Latvijas Zelta simtnieku – uzņēmumus, kurus atbalstīt īpaši, veicinot to izaugsmi nākotnē.
Programmai uzņēmumus aicināts ieteikt ikviens. Ja Jūsu reģionā strādā kāds labs, daudzsološs ražošanas uzņēmums, nozīmīgs darba devējs, kam noderētu atbalsts attīstībai, rakstiet par to LUAC. Uzņēmumi var pieteikties arī paši, aizpildot pieteikuma anketu.
Par atbalstu:
LUAC sniegtais atbalsts ir saistīts ar pašu galveno, kas nepieciešams uzņēmuma attīstībai – ar tirgzinības aktivitātēm, ietverot palīdzību pie stratēģiskiem lēmumiem, jaunu produktu attīstības, pārdošanas kanālu paplašināšanu, inovatīvu risinājumu ieviešanu, zīmološanu u.c. Tāpat uzņēmumam tiks nodrošinātas konsultācijas izmaksu un nodokļu optimizācijā, eksporta tirgus apgūšanā, kā arī tirgus izpētes jomā un citās uzņēmuma darbību ietekmējošās sfērās, kas konkrētajam uzņēmumam būs aktuālas.
Uzņēmumiem ir jāsaprot, ka attīstība nozīmē arī izdevumus. Šīs aktivitātes, ko piedāvā veidot LUAC, protams, nebūs pilnībā bez pašu uzņēmumu līdzdalības. Tas prasīs laiku, cilvēku resursus un arī finansiālus līdzekļus, tomēr ne tādā apmērā, kā darbojoties individuāli.
Kā pieteikties:
Programmas “Latvijas Zelts” pirmajā etapā tiks uzņemti ne vairāk kā 100 uzņēmumi, kuru attīstības veicināšanas programma noritēs sešu mēnešu garumā ar iespēju sadarbības programmas termiņu pagarināt nākotnē. Pēc pirmā perioda beigām notiks aktivitāšu efektivitātes un rezultātu analīze.
Uzņēmumiem, kas vēlas pieteikties dalībai programmā, kā arī ikvienam, kam padomā ir kāda kompānija, kurai šāds atbalsts būtu ļoti lietderīgs, aicināti aizpildīt atbilstošo pieteikuma anketu, norādot uzņēmumu, kontaktinformāciju un darbības sfēru.
Ar cieņu, Baiba Paegle
projektu attīstības koordinatore
Tālrunis 20076860
E-pasts: info@latvijaszelts.lv