Projekta "Garšīgie Likumi" noslēgums Skrundas vidusskolā

Projekta 28. martā plkst. 10.00 Skrundas vidusskolā visi interesenti aicināti piedalīties projekta "Garšīgie Likumi" noslēgumā, lai uzzinātu Skrundas jauniešu domas par pārtikas drošību un iesaistītos veselīgā diskusijā! “Uztura vaktēšana ir dzīvesveids!" īsi un kodolīgi norāda profesionāls pavārs Žanis-Raivo Behmanis, kurš diskutēs ar Skrundas vidusskolēniem. Diskutējot ar nozares ekspertiem, Skrundas jaunieši gūs jaunas un praktiskas zināšanas par pārtikas drošību, patērētāju tiesībām, un attiecīgi Eiropas Parlamenta (EP) paveikto šajās jomās.  Kopumā Eiropas Parlamenta Informācijas biroja (EPIB) Latvijā projektā “Garšīgie likumi” iesaistījušās vairāk kā 100 vispārizglītojošās skolas visā Latvijā. Pilna pasākuma programma šeit >>> Plašāk par "Garšīgajiem likumiem": http://www.europarl.lv/lv/pasakumi/pas-kumi2017/-gars-gie-likumi-gt-latvijas-skol-s-.html Vairāk par projektu arī LTV sižetā: http://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/91910/garsigie-likumi-latvijas-skola/ Praktiskā projekta “Garšīgie likumi” Latvijas skolās 2016./2017. mācību gadā norise:
  • EPIB piedāvā skolām mācību materiālus par trim tēmām: alergēni, ģenētiski modificēti organismi un jaunā pārtika. Materiāli ir izstrādāti sadarbībā ar uzturzinātnes ekspertiem, pedagogiem un saskaņoti ar Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļu un Pārtikas uzraudzības departamentu, kā arī Valsts izglītības satura centru. Mācību materiāli ir piemēroti vidusskolēniem un pamatskolas vecāko klašu skolēniem.
  • Mācību noslēgumā EPIB aicina skolas organizēt tematisku degustāciju, ko papildina skolēnu diskusijas un viedokļu apmaiņa par jauniegūtajām zināšanām.
“Jautājumos par pārtikas drošību līdzās nozares ekspertiem un uzņēmējiem īpaši svarīgi iesaistīt arī jauniešus - nākotnes patērētājus, uzņēmējus, vecākus utt. Patlaban industrija strauji piedzīvo inovācijas gan pārtikas saturā, gan marķējumā u.tml., tādēļ būtiskas ir jauniešu zināšanas un izpratne, kā arī personīgais viedoklis par reālo situāciju. Šajā saistībā informēsim arī par EP paveikto darbu un pieņemtajiem lēmumiem iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, pārtikas drošībai un administratīvā sloga mazināšanā uzņēmējiem,” projekta "Garšīgie likumi" mērķi un būtību skaidro EPIB Latvijā vadītāja Marta Rībele. Projekta rezultātā skolēni: NOSKAIDRO, kas ir ģenētiski modificēta pārtika un vai tā ir sastopama Latvijā. GŪST PRIEKŠSTATU, kā EP lēmumi uzlabo alerģisku cilvēku dzīves kvalitāti. GŪST IZPRATNI par Eiropas lēmējinstitūciju, valsts, pašvaldību un ēdināšanas nozares speciālistu lomu rūpēs par drošu pārtiku Latvijas un citu ES valstu iedzīvotājiem.    Informāciju sagatavoja: Eiropas Parlamenta Komunikācijas ģenerāldirektorāta Informācijas birojs Latvijā Foto: www.europarl.lv