Projekts "Jauniešu garantijas"

Projekts Biedrība “Nīkrācnieki” ESF projekta “Jauniešu garantijas” pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" šogad iesaistīs astoņus jauniešus Nīkrācē, Raņķos un Skrundā.   Jauniešu garantija ir Eiropas Komisijas atbalstīta iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt jauniešu nodarbinātību, palīdzēt jauniešiem atgriezties izglītības iestādē un veiksmīgi iekļauties darba tirgū. Latvijā Jauniešu garantijas programmu īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Projektā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā", no 2017. gada aprīļa līdz septembrim biedrība "Nīkrācnieki" sadarbībā ar NVA īstenos projektu "Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumos. "Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi veicinās jauniešu iesaisti nodarbinātībā, apmācībā vai izglītības ieguvē. NVA jauniešiem palīdzēs iekļauties mūsdienu darba tirgū, piedāvājot darba tirgus vajadzībām atbilstošu prasmju un iemaņu attīstīšanas iespējas, kā arī praktiskas darba pieredzes iegūšanu pie darba devējiem. Teksts: Ilona Rītiņa, biedrības “Nīkrācnieki” valdes priekšsēdētaja