Projekts “Rakstnieks satiek lasītāju” Skrundas bērnu bibliotēkā

Projekts “Rakstnieks satiek lasītāju” Skrundas bērnu bibliotēkā Septembrī Skrundas bērnu bibliotēka realizē divus no trim pasākumiem, kas guvuši finansiālu atbalstu Latvijas Kultūrkapitāla fondā.   10. septembrī Skrundas bērnu bibliotēkas lasītāji tikās ar dzejnieku Uldi Ausekli. Šajā dzejas dienu pasākumā mazie trešklasnieki satika gan runci Franci, gan kaķenīti Minci Munci, gan dažādas pilsētas, ieskaitot Skrundu, gan citus interesantus tēlus, kas visus klātesošos uzrunāja caur Ulda Ausekļa burvīgajiem dzejolīšiem. Mēneša beigās mazie lasītāji varēs klātienē satikt iemīļoto bērnu rakstnieci un dzejnieci Māru Cielēnu, bet oktobrī uz vidusskolēnu jautājumiem atbildēs rakstnieks Jānis Joņevs. Teksts: Inga Zalgaucka, Skrundas bērnu bibliotēkas vadītāja Foto: Ligita Danenberga