Projektu nedēļas pasākumi O. Kalpaka muzejā "Airītes"

Projektu nedēļas pasākumi O. Kalpaka muzejā Projektu nedēļas ietvaros Nīkrāces pamatskolas 7. un 8. klases skolēni skolotājas Dz. Liekmanes un R. Ābolas vadībā divas dienas darbojās muzeja piedāvātajā programmā.   Pirmajā dienā skolēni tika iepazīstināti ar muzeju, ar ekspozīcijām, kas stāsta par Oskaru Kalpaku, viņa dzīvi un liktenīgo 6. marta kauju. Pēc stāstījuma un ekspozīciju aplūkošanas skolēni saņēma speciālu muzeja darbinieku izveidotu darba lapu. Katram skolēnam vajadzēja sameklēt vajadzīgo informāciju un izpildīt dažādus uzdevumus. Otrajā dienā ieradāmies silti saģērbušies, jo zinājām, ka būs jāpilda dažādi uzdevumi laukā. Tā kā mūsu skolas projektu nedēļa veltīta veselīgam dzīvesveidam, muzeja darbinieki mums bija sagatavojuši atbilstošus pārbaudījumus. Bija jāatpazīst pēc lapām koki, jāsameklē dažādi dabas materiāli pēc dotā apraksta, muzeja apkārtnē jāatrod paslēpti septiņi vārdi, kas veido teikumu. Viens no grūtākajiem uzdevumiem bija ugunskura iekurināšana, drīkstēja izmantot tikai tos materiālus, ko varēja atrast dabā. 8. klases skolēnam Elanam tas izdevās ar vienu sērkociņu. Pēdējais pārbaudījums bija erudītu konkurss “Zils, zaļš, dzeltens”. Konkursā vajadzēja parādīt savas teorētiskās zināšanas par stikla, plastmasas un papīra pārstrādi un otrreizējo izmantošanu. Projekta ietvaros iegūtās zināšanas skolēni varēs izmantot gan vēstures, gan ķīmijas un fizikas stundās. Pavasarī turpināsim iesākto sadarbību un piedalīsimies orientēšanās sacensībās muzeja teritorijā. Teksts un foto: Dz. Liekmane, Nīkrāces pamatskolas 7. klases audzinātāja