Publiskā apspriešana par karjera izveidošanu

Publiskā apspriešana karjera izveidošanai nekustamā īpašumā "Salnas", Skrundas pagastā, Skrundas novadā. Prezentācijas pasākums notiks 21.03.2012. pl.10.00 Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrundā.
Ierosinājums: SIA "Jaunie meži", reģ. Nr. 48503009557, Rīgas iela 10-1, Saldus. Atbildīgā persona Romāns Šalajevs 27808134.
Projektētājs: SIA "Zemes puse" reģ.Nr. 40103395093, Ruses iela 14-216, Rīga. Atbildīgā persona Uldis Nulle, 26482197

Būvniecības ieceres materiāli būs apskatāmi Skrundas novada pašvaldībā līdz 06.04.2012.
Atsauksmes var iesniegt no 07.03.2012 līdz 06.04.2012. Skrundas novada pašvaldībā Raiņa ielā 11, Skrundā.
Aptaujas lapa Tālrunis uzziņām 63350454.