Putras mēnesis O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolā

Putras mēnesis O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolā Jau otro gadu O. Kalpaka Rudbāržu pamatskola piedalās Vislatvijas Putras programmas aktivitātē. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar AS “Rīgas Dzirnavnieks”, Veselības ministriju, Valsts izglītības satura centru (VISC) un Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC). Oktobris ir pasludināts par putras mēnesi. Piektdienā, 23. oktobrī 1.– 4. klases mācījās Putras skolā.   1. stunda bija Putras mācība, kura iesākās ar lielo Putras maršu skolas lejas vestibilā. Bērni priekšautos soļoja un skandēja maršu ar koka karotēm rokās. Tad sekoja profesora Grauda prezentācija. Šogad īpaša uzmanība tika vērsta uz putras sakāmvārdiem mūsdienās un to izmantošanu, lai bagātinātu mūsu ikdienas sarunvalodu. 2. stunda bija Putras ēšana. Skolotāja Daina bija pagatavojusi 2 veidu putras, un mēs tās gardi apēdām. 3. stunda – Putras danči. Skolotāja Inita mums mācīja dažnedažādas rotaļas, kuras bija saistītas ar putru, tās gatavošanu, piemēram, Pieci kaķi, Kur tad nu tu biji, āzīti manu, u.c. 4. stunda – Putras rokdarbi. Bērni uz kartona izšuva vārdu PUTRA. Nu, kad bijām izputrojušies, saņēmām grāmatzīmes un AIDĀ uz mājām, jo sākās rudens BRĪVLAIKS! Teksts: Iveta Labunska, O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas skolotāja Foto no O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas arhīva