R. Valtenbergs: Mēs esam daudz konkurētspējīgāki nekā vācu zemnieks!

R. Valtenbergs: Mēs esam daudz konkurētspējīgāki nekā vācu zemnieks! Kanālā Re:TV diskusijā “Īsi un konkrēti” tika pārrunātas aktualitātes lauksaimniecības nozarē, vērtēti pagājušā gada rezultāti un to ietekme uz lauksaimniecības sektoru kopumā. Lai gan Latvijā ir paši zemākie atbalsta maksājumi no visām Eiropas Savienības valstīm, tomēr pēdējo desmit gadu laikā mūsu lauksaimniecība ir piedzīvojusi ļoti būtisku izrāvienu. Skrundas novada domes deputāts un Gaļas liellopu audzētāju biedrības valdes priekšsēdētājs Rihards Valtenbergs saražotās lauksaimniecības produkcijas konkurētspēju kopējā Eiropas tirgū vērtē ļoti augstu. R. Valtenbergs: „Mēs esam daudz konkurētspējīgāki nekā vācu zemnieki. Mēs esam pieradināti pie daudz mazāka atbalsta. Mēs esam izdzīvojuši un izdzīvosim ar to!” Raidījumā tika apspriestas arī nozares problēmas un lielākie izaicinājumi nākotnē. Kā viens no būtiskākajiem nosacījumiem, kas traucē pilnvērtīgi attīstīties lauksaimniecības nozarei, ir sadarbības veidošana starp zemnieku saimniecībām un kopīga tirgus iekarošana. R. Valtenbergs: „Mūsu Latvijas zemnieki nav tik viegli atmodināmi. Te ir viena no tām problēmām, ko es redzu, ka mums ar kooperāciju iet ļoti slikti, zemnieki ir katrs par sevi un viņi nesaprot, ka tikai kopā mēs varam iekarot tirgu.” Latvijas lauksaimniecībā arvien vairāk pieaug to zemnieku saimniecību skaits, kas nodarbojās ar ekoloģisko produktu ražošanu. ES Reģionu komitejas Dabas resursu komisijas loceklis Aleksandrs Lielmežs norāda, ka tā ir ļoti perspektīva niša, kuras attīstību kavē pirktspējas trūkums un vietējā tirgus pārpilnība. A. Lielmežs: „Bioloģiski audzēta produktu ražošana un realizācija pie mums ir ļoti problemātiska. Jo nav jau pirktspējas, pircēji nav gatavi maksāt 2-3 reizes augstāku cenu.” Re:TV raidījumā „Īsi un konkrēti” diskusijā piedalījās Jelgavas novada priekšsēdētājs Ziedonis Caune, Jaunpiebalgas novada priekšsēdētājs Laimis Šāvējs, Mālpils novada priekšsēdētājs un ES Reģionu komitejas Dabas resursu komisijas loceklis Aleksandrs Lielmežs, Skrundas novada domes deputāts un Gaļas liellopu audzētāju biedrības Valdes priekšsēdētājs Rihards Valtenbergs un Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktors Zigmārs Ķikāns. Video citāts:  Informācijas avots: Latvijas Reģionu Televīzija „Re:TV” Redakcija T. 64219043 redakcija@retv.lv