Radošā NEdarbnīca Skrundas vidusskolā

Radošā NEdarbnīca Skrundas vidusskolā 24. janvārī Skrundas vidusskolā viesosies Vita Brakovska, kura nereti tiek dēvēta par "zināšanu eņģeli" - viņas “operatīvajā atmiņā” katrs atradīs apzināti vai neapzināti meklēto.    Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  NEdarbnīcā piedalīsies Skrundas vidusskolas un Nīkrāces pamatskolas 9. klašu skolēni. Radošās NEdarbnīcas mērķis: izmantojot radošās domāšanas metodi un piemērus, motivēt vispārizglītojošo skolu audzēkņus apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos resursus savas potenciālās nodarbošanās definēšanai, lai stiprinātu savu konkurētspēju nākotnes darba tirgū. Vitai ir 10 gadu pieredze darbā ar inovatīvas uzņēmējdarbības jautājumiem. Strādājot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA), saņemta Eiropas Komisijas atzinība par LIAA konkursa „Ideju kauss” ieviešanu. Savukārt, 12 gadu pieredze NVO sektorā Vitai ir devusi iespēju dalīties ar iedvesmojošiem karjeras izaugsmes piemēriem, kas vienmēr ir aktuāli jauniešiem. Kopš 2009.gada Vita regulāri konsultē ideju autorus un vadījusi vairāk kā 1000 Radošās NEdarbnīcas Latvijas iedzīvotāju, jo īpaši - jauniešu konkurētspējas stiprināšanai. Šo semināra formātu atzinīgi novērtējuši vairāk kā 20 000 Latvijas iedzīvotāju, vēlāk Vitu nereti dēvējot par „zināšanu eņģeli” - viņas “operatīvajā atmiņā” katrs atradīs apzināti vai neapzināti meklēto. Vitas kompetences ir novērtējusi ne tikai valsts pārvalde un NVO sektors, bet arī tādi uzņēmumi kā Lattelecom, Nordea banka, Latvijas Zaļais punkts, AAS Balta, G4S, biznesa inkubatori reģionos u.c. Plašāka informācija www.zinis.lv un www.brakovska.lv   ProgrammaA(2 x 40 min) Radošā NEdarbnīca Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Es būšu darba tirgū! Formāts: 2 x 40 min (stundu laikā)
min Ievads – iepazīšanās & iesildīšanās ar eksperti un audzēkņiem
15 min Manas izaugsmes ABC mūsdienās – lai ko tu domā – domā CITĀDI!
  • praktiskais radošums katrā no mums - mīti un patiesība
  • kas ir perspektīva profesija? Kuras manas iemaņas ir perspektīvas?
  • jauniešu iekšējie radošie resursi nākotnes darba tirgum!
20 min Darbs komandās: “Ortodoksālā metode” – rosinām savu radošuma garu!
  Starpbrīdis
15 min Paliek garlaicīgi? Izgudro sevi un pasauli no jauna!
  • Mūsdienu darba tirgus specifika – Latvijas uzņēmēju pieredzes stāsti
  • kā radīt vērtību „no nekā”? Vai es ar to varu pelnīt?
  • Starpdisciplinārā sadarbība – parastu lietu neparasts pielietojums
  • Kāpēc Latvija ir Iespēju zeme ikvienam?
20 min Darbs komandās:“Ērģeļu metode” – pilnveidojam nākotnes iemaņas!
5 min NEdarbnīcas izvērtējums un noslēgums
Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  Informāciju sagatavoja: Inga Rence-Remte, Skrundas novada pedagogs, karjeras konsultants