Radošās darbnīcas „Vai Tu zini, ko Tu redzi?” Nīkrācē

Radošās darbnīcas „Vai Tu zini, ko Tu redzi?” Nīkrācē

No 8. līdz 14. augustam Nīkrāces pagastā tika organizētas radošās darbnīcas bērniem vecumā no 7-13 gadiem, tās rīkoja biedrība „Nīkrācnieki”.

Radošo darbnīcu pirmajā dienā bērni izstrādāja un iepazinās ar noteikumiem, guva zināšanas par augu valsts pārtikas produktiem, to lietošanu uzturā (vegānismu un veģetārismu). Pēc izglītojošās nodarbības bērniem bija iespēja gatavot un baudīt ēdienus, kas gatavoti tikai no augu valsts pārtikas produktiem. Nedēļas laikā bērni guva priekšstatu par augu valsts pārtikas produktiem un to lietošanu uzturā.

Turpinot izzināt augu valsti, otrajā dienā radošās darbnīcas dalībnieki apguva teorētiskas un praktiskas zināšanas par augu organismiem. Darbnīcas vadīja topošā ainavu arhitekte, Latvijas Lauksaimniecības universitātes studente Paula Ozoliņa. Bērniem tika sniegts ieskats ainavu arhitekta ikdienā un veidotajos darbos. Apgūstot sadarbības un komunikācijas prasmes, katrs radošās darbnīcas dalībnieks izveidoja gleznu no dabā iegūtajiem augiem, kā arī kopīgu gleznu, kas apskatāma Nīkrāces Saieta namā.

Bērni veidoja gleznas no dabā iegūtajiem ziediem un koku lapām, darbojās komandā, pielietojot iegūtās zināšanas gan viktorīnās, gan minot krustvārdu mīklas. Brīvajā laikā viņiem bija iespēja spēlēt dažādas spēles, kā arī lasīt grāmatas, krāsot augu valsts veidotus zīmējumus.

Nometnes noslēgumā radošās darbnīcas dalībnieki iepazinās ar Skrundas novada uzņēmēju – viesu māju „Garīkas” netradicionālo saimniecību. Izbaudīja „Garīku” saimniecības piedāvāto ēdienkarti.

Noslēguma pasākumā bērni vērtēja radošo darbnīcu – to, kas patika un to, ko vajadzētu uzlabot. Radošās darbnīcas organizatori dalībnieku ieteikumus ņems vērā, piedāvājot radošās darbnīcas nākamajā vasaras brīvlaikā. Liels ieguvums ir bērnu komunikācijas prasmju uzlabošana un lietderīgi pavadīts laiks vasaras brīvlaikā.

No sirds pateicamies Skrundas novada pašvaldībai par atbalstu un finansējumu radošajām darbnīcām, kā arī vecākiem, bērniem un brīvprātīgajiem palīgiem. PALDIES!

Informāciju sagatavoja:

Ilona Rītiņa, biedrības „Nīkrācnieki” valdes priekšsēdētaja