Radošo darbu konkursi 7.-12. klašu skolēniem

Radošo darbu konkursi 7.-12. klašu skolēniem Kurzemes plānošanas reģions no š.g. 7. oktobra līdz 7. novembrim organizē radošo darbu konkursus 7.-12. klašu skolēniem: eseju konkursu “Kā es redzu savu nākotnes Kurzemi” un radošo darbu konkursu “Mana Kurzeme”. Konkursi tiek rīkoti Kurzemes reģiona ilgtermiņa attīstības plānošanas procesa “Kurzeme 2030” ietvaros. Konkursu mērķis ir uzzināt Kurzemes jauniešu redzējumu par Kurzemi un tās nākotni un iesaistīt jauniešus “Kurzeme 2030” procesā. Vairāk informācijas par “Kurzeme 2030” procesu – www.kurzemesregions.lv. Piedalīties aicināti pamatskolu, vidusskolu un profesionālo vidusskolu 7.-12. klašu skolēni. Eseju konkursa „Kā es redzu savu nākotnes Kurzemi” uzdevums ir līdz 2014. gada 7. novembrim iesniegt eseju latviešu valodā, ne garāku par 300 vārdiem, sūtot to elektroniski uz konkurss@kurzemesregions.lv. Darbā jābūt atspoguļotam Kurzemes nākotnes redzējumam – ko Tev nozīmē Kurzeme (vieta, kur Tu dzīvo) un kādā Kurzemē Tu vēlies dzīvot un veidot savu nākotni. Radošo darbu konkursa “Mana Kurzeme” uzdevums ir paust savu nākotnes Kurzemes redzējumu – vīziju, kāda būs Kurzeme 2030. gadā, kas var tikt izteikts atšķirīgā mērogā (tuvākā apkārtne, ciems, pilsēta, visa Kurzeme). Radošo darbu formāts netiek ierobežots - tas var būt zīmējums, fotogrāfija, video, rokdarbi u.tml. Var būt kopēji (divu un vairāku autoru vai visas klases) veidoti autordarbi. Darba oriģināli jāiesniedz līdz 2014. gada 7. novembrim Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļai, Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā. Pasteidzies, jo laika vairs nav daudz! Konkurss notiek līdz 7. novembrim. Pirmo trīs vietu ieguvējiem – naudas balvas: 1. vieta – 60 EUR, 2. vieta – 30 EUR, 3. vieta – 20 EUR. Iesniegto darbu autori tiks uzaicināti piedalīties Kurzemes reģiona ilgtermiņa attīstības plānošanas procesā “Kurzeme 2030”. Vairāk informācijas – www.kurzemesregions.lv. Konkursi tiek rīkoti Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3-24/NFI/INP-002) īstenošanas ietvaros Informācijas avots: Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļa
Pilsētas laukums 3, Kuldīga
tālr. +371 63322235