Raņķenieki piedalās "Novadu dienās – 2014" un talko

Raņķenieki piedalās No 13.–15. jūnijam Rīgā otro reizi notika Novadu dienas, kurās bija iespēja izbaudīt un iepazīt Latvijas novadu daudzveidību. Pasākumā piedalījās folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, lauku kapelas un amatnieki. Novadu dienas šogad aizritēja Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 90. gadu jubilejas zīmē. 15. jūnijā brīvdabas muzeja Kurzemes sētā ar Jāņu dziesmām un rotaļām uzstājās Raņķu folkloras kopa un Rudbāržu folkloras kopa ”Kamenīte”. Talka Raņķos 14. jūnijā Raņķos uz talku tika aicināti vīrieši, lai kopīgiem spēkiem sagatavotu solus, ar kuriem papildināt Sudmalnieku birzi Līgo vakaram un citiem pasākumiem. Atsaucība nebija liela, bet  Aldis Finogējevs, Igors Stankus un Gunārs Zeme saviem spēkiem izgatavoja piecus solus. Liels paldies viņiem! Teksts un foto: Aija Zeme, Raņķu kultūras darba organizatore