Raņķos viss mierīgi

Raņķos viss mierīgi Iedzīvotāju sapulce Raņķu pagastā sākās ar labo darbu uzteikšanu un ierosinājumiem darboties vēl aktīvāk.   Var vēl labāk Skrundas novada domes priekšsēde Loreta Robežniece slavēja, ka mazākajā pagastā ir daudz aktīvu cilvēku, kupli apmeklēti gan kultūras pasākumi, gan tikšanās ar pašvaldības vadību (Raņķos ir vismazāk iedzīvotāju, bet uz sapulci atnāca vairāk nekā citur). Līdzīgi runāja pagasta pārvaldes vadītājs Ritvars Stepanovs, kurš šajā amatā ir tikai no pagājušā gada vidus. Pie prioritātēm viņš nosauca infrastruktūru, ceļus, atbalstu uzņēmējdarbībai, sociālo palīdzību un kultūru. „Raņķi neizmirst, centrs top arvien vairāk sakārtots, bet vēl ir daudz, ko darīt,” teica R.Stepanovs. "Jādomā, kā labiekārtot peldētavu, teritoriju pie daudzdzīvokļu mājām. Pagasta ceļi mums nav ļoti slikti, tie ir izbraucami arī ziemā un sliktos laika apstākļos. Vienā otrā posmā gan vajadzīga pielīdzināšana. Bet varbūt nevajag to darīt, jo ir tādas vietas, kas tīšām tiek izbraukātas lielā ātrumā. Žēl, ka vainīgos neviens nesauc vārdā.” Ceļi būs kārtībā Domes izpilddirektors Guntis Putniņš piebilda, ka šogad no novada ceļu fonda (170,5 tūkstošiem eiro) Raņķiem atvēlēti nepilni 20 tūkstoši. Tas atkarīgs no brauktuvju garuma, un šeit pašvaldībai ir tikai 27 km, visā novadā – 251 km. No iepriekšējā gada pāri palikuši 2200 eiro. Gan G.Putniņš, gan R.Stepanovs uzskata, ka ceļu uzturēšanai naudas pietiks. Pēc iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas grantēto ceļu rekonstrukcijai izvirzīts posms Gulbji–Priednieki. Ir sūdzības par asfaltu, kas atjaunots pēc ūdenssaimniecības pārbūves, vietām jau radušies iesēdumi, un defekti jānovērš būvniekam. Daļēji tas tiks izdarīts vasaras sākumā, pēdējais termiņš – 1. septembris. Kāda sieviete ierosināja vairāk gādāt par vecajiem ļaudīm, kuri paši nevar izstumt sniegu no viensētu pievedceļiem. Kombināts sācis pelnīt Vēl pārvaldnieks informēja, kā atdzīvojas Mežaine (bijusī Padomju armijas pilsētiņa, ko raņķenieki sarunvalodā joprojām sauc par kombinātu). Jau divus mēnešus ir organizēts tūrisms un vietas uzraudzība. Kopš 12. februāra saskaitīti vairāk nekā 1,5 tūkstoši apmeklētāju, kas budžetā ienesuši ap 5600 eiro. Strādā viens uzraugs, iecerēts algot vēl vienu. Tiek sakopta teritorija, piesaistot Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvāto darbaspēku. Sakārtots tiek tā, lai objektu apskate neapdraud cilvēku veselību, bet saglabā pašreizējo unikalitāti. Ar naudu un cilvēkiem R.Stepanovs aicināja iedzīvotājus nākt uz pārvaldi problēmas risināt mierīgi, nevis turēt dusmas. Saprast, ka pārvaldei naudas nav daudz – būtu vairāk, ja visi pildītu pienākumu un maksātu nodokļus. „Taču tiem, kuri atnākuši, nevar pārmest,” secināja pārvaldnieks. Vēl tika runāts par bēgļiem, par to, kurš lielākais zemnieks pagastā un kā viņš palīdz vietējiem. Komunālo pakalpojumu parādnieki saņēma pārmetumus par nemaksāšanu, bet Skrundas komunālajai saimniecībai vajadzēja uzklausīt aizrādījumus par saziņu ar cilvēkiem. Informācija pārpublicēta no: www.kurzemnieks.lv Raksta autors: Daina Tāfelberga