Raņķu amatierteātrim pirmizrāde!

Raņķu amatierteātrim pirmizrāde! 12. marta vakarā, Raņķu pagasta pasākumu zālē pulcinot gan tuvus, gan tālus skatītājus, Raņķu amatierteātris izrādīja pirmizrādi M. Hornas lugai “Brunču mednieki”. Tā ir luga iz dzīves 5 ainās.   Divi vīrieši – firmas aģents un bezdarbnieks – sarunā ar interneta starpniecību iepazīties ar bagātām sievietēm un tā sakārtot savu dzīvi. Jau pirmajā randiņā noskaidrojas, ka vienai vajadzīgas tikai darba rokas, beta otrai – manta.  Izrādē spēlēja – Juris Freijs, Gunārs Zeme, Valdis Nelijus, Ritvars Stepanovs, Aija Zeme un Raimonda Vilmane. Lugas režisore Raimonda Vilmane, skaņu operators Roberts Norvaišs. Paldies visiem, kas palīdzēja tapt izrādei. Paldies arī skatītājiem par smiekliem un laba vēlējumiem! Teksts: Aija Zeme, Raņķu kultūras darba organizatore Foto no Aijas Zemes personīgā arhīva