Raženā nedēļas nogale Skrundas novada amatiermākslas kolektīvu dzīvē

Raženā nedēļas nogale Skrundas novada amatiermākslas kolektīvu dzīvē Aizvadītā nedēļas nogale Skrundas novada amatiermākslas kolektīviem bija īpaši aktīva. Kolektīvi piedalījās dažādos koncertos un skatēs.    22. februārī Skrundas sieviešu vokālais ansamblis ”Romance” viesojās Skrīveros Pasākumā piedalījās trīs jauktie kori, divi jauktie ansambļi un mūsu skrundenieces. Pasākumam bija 2 daļas. Pirmajā daļā katrs kolektīvs rādija savu labāko sniegumu un pieskandināja Skrīveru kultūras nama zāli ar 2-3 dziesmām. Otrajā daļā katrs kolektīvs pēc savas izvēles rādija atraktīvu karnevālam atbilstošu priekšnesumu, kuru vērtēja pašu ansambļu izvēlēta žūrija. Un vienbalsīgi par labāko tika atzīts Skrundas sieviešu ansambļa priekšnesums. 22. februārī senioru deju kolektīvs ”VIRŠI” piedalījās tradicionālajā Kuldīgas apriņķa tautas deju kolektīvu koncertā ”Cīruļputenis” Kuldīgā Šāds pasākums notiek katru gadu. To rīko apriņķa tautas deju kolektīvu virsvadītāja, lai sekotu līdzi tam, kā notiek gatavošanās skatei. Tā kā šogad nebija noteikta obligātā repertuāra, kolektīvi koncertā dejoja 4 dejas no sava repertuāra. 22. februārī vidējās paaudzes deju kolektīvs ”Mežābele” danci iegrieza Tērvetē Tērvetes kultūras namā notika sadancošanās koncerts, kurā piedalījās 7 kolektīvi no Tērvetes, Bikstiem, Robežniekiem, Bārbeles, Rīgas un Skrundas. Koncerta moto – gaisma, siltums, mīlestība. Koncertā katrs kolektīvs dejoja 3 dejas pēc savas izvēlēs. Otrajā vakara daļā katrs kolektīvs rādīja priekšnesumu par tēmu ”Radoša, atraktīva pieredzes apmaiņa par iepazītajām citu tautu kultūras vērtībām”. 23. februārī Skrundas novada folkloras kopas piedalījās ”Baltica 2015” skatē Blīdenē Svētdien Raņķu folkloras kopa un Rudbāržu folkloras kopa ”Kamenīte” dziedāja nozīmīgā skatē, sacenšoties par iespēju piedalīties festivālā ”Baltica 2015”. ”Baltica” ir Baltijas tautām nozīmīgs notikums, kas demonstrē tradicionālās kultūras vērtības – dziesmas, instrumentālo mūziku, stāstījumus, rotaļas, dejas, kā arī tautas lietišķo mākslu, amatniecību un citas tautas kultūras izpausmes formas. Festivālā piedalās etnogrāfiskie ansambļi, folkloras kopas, tautas mūzikas grupas, stāstnieki un citi individuālie izpildītāji (citāta avots: http://www.lnkc.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=1217&Itemid=1 ). Katra kolektīva uzdevums bija sagatavot programmu, kura nepārsniedz 10 minūtes, par tēmu ”Mantojums”. Rudbāržnieki izvēlējās tēmu ”Gundegas mammas gobelēna deķis”. Programmas laikā tika izstāstīts pēc kādām tradīcijām un kādā tehnikā tika darināts šis mantojums. Tika dziedātas tēmai atbilstošas dziesmas un iets rotaļās. Raņķenieces savai programmai izvēlējās tēmu ”Dievs, daba, darbs” – tajā tika dziedātas attiecīgi piemeklētas dziesmas un iets rotaļās, iedvesmojoties no pierakstiem, kuri veikti dažādās Latvijas vietās. Teksts un foto: Dita Ņuņēvica, Rudbāržu kultūras darba organizatore