Realizēti konkursa “Darīsim paši” projekti

Realizēti konkursa “Darīsim paši” projekti

Aicinām ielūkoties Kuldīgas novada pašvaldības rīkotā iedzīvotāju iniciatīvu konkursa “Darīsim paši” šogad īstenotajos projektos.

Kopumā konkursā “Darīsim paši” tika iesniegts rekordliels projektu skaits – 104 dažādas ieceres, kā uzlabot publisko vidi un sakārtot koplietošanas telpas.

Komisija apstiprināja 51 projektu, no kuriem 47 tika realizēti. Maksimālais finansējums, ko varēja saņemt vienai projekta idejai, bija 800 EUR. Novembrī konkursa “Darīsim paši” komisija devās pirmajā braucienā, lai iepazītos ar veiktajiem darbiem.

Ielūkojies iedzīvotāju iniciatīvu konkursa “Darīsim paši” realizēto projektu pēdējā apkopojumā:

Skrundas pagasta Jaunmuižā kopīgiem spēkiem veikta nojumes labiekārtošana.

,Grupas “Vienoti Jaunmuižai” veiktie darbi projektā – iegādāti nepieciešamie materiāli, demontēts nolietotais juma segums un uzklāts jauns segums, nokrāsotas nojumes koka konstrukcijas, aizklāti nojumes lodziņi ar polikarbonāta materiālu un nojumē ierīkota iekšējā elektroinstalācija. Ar sasniegto rezultātu grupa ir apmierināti, jo tas ir tāds, kā sākumā tika cerēts! 12.augustā labiekārtotā nojume jau tika izmantota kā estrādīte pasākumā “Savējie Jaunmuižā”. Un vietējie iedzīvotāji atzinīgi novērtē grupas darbu.

Skrundas pagasta Jaunmuižā darba grupa “Darītāji” veica kāpņu telpas ārdurvju nomaiņu.

Nomainīt vecās durvis – tāds bija grupas “Darītāji” galvenais mērķis! Lai mērķi sasniegtu tika demontētas vecās kāpņu telpas durvis, ieliktas jaunas durvis un veikta durvju apdare. Projekta rezultātā ir skaistas durvis, kā arī uzlabojusies kāpņu telpas energoefektivitāte.

Veikts kosmētiskais remonts mājai Avoti, Jaunmuižā, Skrundas pagastā.

Grupas ar nosaukumu “Dimanti” mērķis projektā bija veikt koridora kosmētisko remontu un ielikt durvis kāpņu telpā. Māja Avotu ielā celta un nodota ekspluatācijā 1973.gadā un no tā laika tajā nav veikts kosmētiskais remonts un tai nav ārdurvju. Tādēļ “Dimanti” uzņēmās darbus paveikt un to arī izdarīja! Grupa atzīst, ka darbus kavēja fakts, ka bieži pietrūka sīki neplānoti materiāli, kuru vajadzēja pielāgot, bet beigās visu izdevās īstenot, kā sākotnēji tika paredzēts.

Skrundā izremontētas ‘’Sila” kapu kapličas iekštelpas.

Grupa “PALICĒJI” projektā vēlējās izremontēt Sila kapu kapličas iekštelpas, novietot koka solu pie kapličas, radīt tīras un patīkamas telpas atvadu brīdim. Projekta izpildes laikā izrādījās, ka darba apjoms ir lielāks kā sākotnēji bija plānots, bet grupa darbojās čakli un to paveica. Kā saka paši grupas dalībnieki : “Mums izdevās pat labāk, nekā bija plānots, ņemot vērā visus apstākļus. Kas attiecas uz cilvēku interesi par paveikto darbu un rezultātiem – tie iedzīvotāji, kuri bija kapos, bija diezgan klusi un īpašu interesi neizrādīja”.

Nīkrācē aktīvā iedzīvotāju grupa labiekārto trenažieru telpas pagasta pārvaldes ēkā.

Projekta mērķis – izremontēt trenažieru telpas pagasta pārvaldes ēkā, kā arī atjaunot svara stieņa universālo sola komplektu. Grupa “Aktīvie sportisti” mērķi sasniedza un ar paveikto rezultātu lepojas. Pēc projekta darbu paveikšanas grupa ieguvusi vēl divus trenažieru elementus un iedzīvotāju interese ir liela. Par projektu grupa vēlas teikt ar Vinnija Pūka citātu: “Apsoli, ka vienmēr atcerēsies: Tu esi drosmīgāks nekā tam tici, stiprāks nekā izskaties un gudrāks nekā Tu domā.” Kopā viss ir iespējams!

Nīkrācē papildināta pastaigu takas un atpūtas parkas “Labirints” ar atpūtas elementiem – šūpolēm un soliem zaļajā zonā.

Grupas “LABIRINTS” mērķis projektā bija papildināt pastaigu takas un atpūtas parku “Labirints” ar atpūtas elementiem – šūpolēm un soliem zaļajā zonā. Grupa atzīst, ka ir sasnieguši vēlamo rezultātu. Pagasta iedzīvotāji interesējās projekta laikā, kas tiek darīts. Pēc šūpoļu darbu pabeigšanas jau tika novērots, ka parkā piestāj garām braucošas automašīnas un dodas skatīt, kas ir izveidots! Darbojoties šādos projektos ir iespējams ar pagasta līdzcilvēkiem uzlabot savstarpējās attiecības un sakopt pagasta teritoriju.

Nīkrācē grupa “Par sakoptu un labiekārtotu Nīkrāces pagastu” izveidojuši saliekamus galdus, koka krēslus, izmantošanai pagasta organizētajiem āra pasākumiem.

Grupa “Par sakoptu un labiekārtotu Nīkrāces pagastu” savā projektā vēlējās izveidot piecus saliekamus koka galdus, desmit koka solus un informatīvu norādes zīmi “Nīkrāces atpūtas centrs”. Projekta īstenošana notika strukturēti un pārdomāti, aktīvi piedaloties visiem grupas dalībniekiem. Katram tika uzticēts savs uzdevumus, kurš rūpīgi un kvalitatīvi tika paveikts. Turpmāk galdi un soli kalpos iedzīvotāju vajadzībām Nīkrāces pagasta teritorijā organizētajos āra pasākumos un citās sabiedriskās aktivitātēs.

Iedzīvotāju grupa “Pelči 4” realizē projektu “Siltumefektivitātes uzlabošana koplietošanas telpā”, veicot kosmētisko remontu, siltināšanas darbus un ārdurvju nomaiņu kāpņu telpā.

Projekta mērķis grupai “Pelči 4” bija uzlabot koplietošanas telpas siltumu, kas radītu pozitīvu ietekmi, lai ziemas periodā neaizsaltu ūdensapgāde otrā stāva iedzīvotājiem. Galvenais uzdevums – nomainīt ārdurvis, uzlabot sienas siltumefektivitāti un izskatu. Katram projekta dalībniekam bija iedalīts savs pienākums. Vienīgais īpašais apstāklis, kas kavēja projekta realizāciju, bija piegādātāja kavēšanās ar rēķina izrakstīšanu. Bet mājas iedzīvotāji atzinīgi vērtē projektu, jo gala rezultāts ir tieši tāds, kādu bija iecerējuši.

Pelču pagasta daudzdzīvokļu namā AVOTI veikts pirmās sekcijas kāpņu telpas kosmētiskais remonts.

Pelču pagasta “Daudzdzīvokļu nama iedzīvotāju grupa” projektā bija izvirzījusi divus galvenos uzdevumus – kāpņu telpas kosmētiskais remonts, labiekārtošana un drošas, sakārtotas un estētiskas vides radīšana. Kāpņu telpā remonts nav bijis veikts 44 gadus, telpa bija krietni nolietojusies. Taču pēc remonta ir radīta estētiska vide, par kuru iepriecināti un patīkami pārsteigti grupas radi, draugi un paziņas no citām pilsētām.

Darba grupa “Mēs Liepām” realizē ārdurvju nomaiņu daudzdzīvokļu mājai “Liepās”, Pelču pagastā.

Iedzīvotāju grupas “Mēs Liepām” projekta mērķis bija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ārdurvju nomaiņa Pelču pagasta “Liepās” energoefektivitātes paaugstināšanai un vides estētiskai uzlabošanai. Projektā tika demontētas divas vecās ārdurvis un iemontētas jaunas ārdurvis. Koka ārdurvis bija morāli un fiziski novecojušas, deformējušās un nebija slēdzamas. Projektā sasniegtais rezultāts ir tāds kā grupa vēlējās un pagasta cilvēki izrāda interesi par paveikto darbu.

Grupa “Krāces” Rumbas pagastā realizēta logu nomaiņa mājas kāpņu telpā.

Grupa “Krāces” kā galvenos projekta uzdevumus bija izvirzījuši logu pasūtīšanu, veco logu demontāžu, jauno montāžu un apdares veikšanu. Projektu 80% izdevās grupai īstenot kā sākotnēji bija plānots. Tika pamainīta ārējās un iekšējās apdares tehnoloģija un izvēlēts labāks risinājums. Līdz ar to, sasniegtais rezultāts ir par pāris % labāks, nekā bija plānots sasniegt!

Aktīvā iedzīvotāju grupa “Vārmes pamatskolas vecāki” izveido āra klasi Vārmes pamatskolas pagalmā.

Izgatavots un uzstādīts tāfeles stends, izgatavots liels galds un soli, izveidota ugunskura vieta un izgatavotas puķu kastes – grupas “Vārmes pamatskolas vecāki” projekta rezultāts. Darbi tika dalīti vairākos piegājienos, sākumā izgatavotas koka konstrukcijas, vākti materiāli ugunskura vietai un pēc tam rīkota talka konstrukciju uzstādīšanai un ugunskura vietas izveidei. Dalībniekiem prieks, ka jau uzzinot par finansējuma piešķiršanu, citi vecāki izrādīja vēlmi palīdzēt darbos un jau nākamajā dienā pēc āra klases izveidošanas tika saņemtas bildes ar skolotājiem un bērniem jaunajā āra klasē!

Vārmē izveidots Omiķu gravas skatu laukums, to novērtējuši gan vietējie iedzīvotāji, gan arī tūristi.

Grupa “Vārmes spēks” startēja projektu konkursā ar mērķi izveidot Vārmes pagasta apskates vietā “Omiķu grava” pakāpienus līdz Šķēdes dzirnavezera krastam ar skatu vietas platformu, lai nodrošinātu piekļuvi gravas ūdenskritumam un klinšu sienas atsegumiem. Plānotie darbi tika dalīti vairākos posmos un noslēgumā rīkota talka izgatavoto trepju un platformas montāžai dabā. Projekta rezultāts sanāca pat labāks kā bija cerēts! Trepes un skatu laukumu jau pamanījuši dabas tūrisma piekritēji Vārmes pagastā un izteikuši vēlmi pievienoties aktīvistu komandai nākamajos projektos.

Kabilē realizēts projekts “Tikai darot kaut kas top”, izgatavoti pakāpieni saieta nama “Sencis” skatuvei.

Grupa “Mēs – Kabilei” projektā izgatavoja pakāpienus saieta nama “Sencis” skatuves priekšai. Gandarījums par paveikto ir neizsakāmi liels. Jau pateikti paldies par labi izdomāto projektu, kas atvieglo pasākumu dalībnieku nokļūšanu uz skatuves. Ārējie apstākļi projekta realizāciju neietekmēja, jo projektu bija iespējams sagatavot iekštelpās un tas izdevās tāds, kā tika plānots!

Kabiles aktīvie jaunieši veikuši Kabiles jauniešu telpu labiekārtošanu.

Padarīt pievilcīgāku, mājīgāku, radošāku vidi Kabiles jauniešiem un citiem jauniešu telpas apmeklētājiem – grupas “Kabiles jaunieši” projekta mērķis. Projekta grupa aktīvi iesaistījās ieplānotajos darbos, kā arī paši jaunieši izrādīja iniciatīvu palīdzēt, kā arī neizmērojams bija vecāku atbalsts. Telpā tika ieklāts lamināts, uzstādītas grīdlīstes, koriģētas sienu nepilnības, nokrāsotas sienas, iegādātas griestu lampas. Grupa ar sasniegto rezultātu ir apmierināta par 100%!