Reģionālajiem uzņēmējiem iespēja pieteikties atbalsta saņemšanai

Latvijas Uzņemējdarbības Attīstības Centrs (LUAC) reģionālo uzņēmumu atbalstam Latvijā uzsācis darbu pie attīstības programmas, kurā plānots apvienot Latvijas vietējos reģionu uzņēmumus, sniegt tiem atbalstu, veicināt informācijas apmaiņu, nodrošināt palīdzību, lai tie attīstītos, paplašinātos un sasniegtu plašākus noieta tirgus. Lai arī Latvija ir salīdzinoši neliela valsts, uzņēmumu darbības specifika reģionos un galvaspilsētā stipri atšķiras. Uzņēmumi mazpilsētās vai lauku teritorijā saskaras ar citādām problēmām un izaicinājumiem, tiem nepieciešams atbalsts, lai veiksmīgi attīstītos.

LUAC izstrādājis Reģionālo uzņēmumu attīstības programmu, kas ietver konkrētas mārketinga, reklāmas, komunikācijas, pārdošanas veicināšanas un uzņēmējdarbības stiprināšanas aktivitātes, to starpā piedāvājot arī paplašināt tirdzniecības kanālus un piesaistīt lielāku auditoriju.

“Programmas ietvaros katrs uzņēmums saņem skaidru recepti, pēc kuras darbojoties, sasniegt vēlamos rezultātus. Latvijas reģionos darbojas daudz interesenti, strādīgi un vērtīgi uzņēmumi. Tiem nepieciešams tikai sakārtot tirdzniecības un mārketinga stratēģiju, ko iespējams izdarīt, paskatoties uz produktu no klienta redzes punkta. Lai sniegtu uzņēmumiem atbalstu, veidojam attīstības programmu reģionālajiem uzņēmumiem,” skaidro LUAC projektu vadītājs Kaspars Vītoliņš.

Programmas ietvaros uzņēmumiem pieejamas ir LUAC ekspertu konsultācijas (mārketinga, uzņēmējdarbības vadības, personāla atlases, komunikācijas un pārdošanas veicināšanas jomās), atbalsts mārketinga aktivitāšu reklāmas plānošanā un realizācijā, uzsvaru liekot uz plašākas mērķa auditorija piesaisti.

Papildus tam reģionālajiem uzņēmumiem, zemniekiem un amatniekiem tiks dota iespēja savu produkciju piedāvāt īpaši tam izveidotā interneta veikalā.

 Dalības maksa Attīstības programmā reģionālajiem uzņēmumiem netiek plānota, jo īpašā programma veidota ar mērķi sniegt atbalstu vietējo uzņēmumu attīstībā, veicinot to izaugsmi un palielinot produktu atpazīstamību vietējā tirgū un, iespējams, arī ārvalstīs.
Reģionālie uzņēmumi, kas vēlas piedalīties un saņemt atbalstu, aicināti pieteikties līdz š.g. 16.decembrim, rakstot uz e-pastu: luac@luac.lv ar norādi Attīstības programma reģionālajiem uzņēmumiem. Ar cieņu, Baiba Paegle
LUAC Attīstības departaments
20076860
luac@luac.lv