Rudbāržnieki nodarbojas ar labdarību

Rudbāržnieki nodarbojas ar labdarību Ziemassvētku gaidīšanas laikā, kad īpaši jūtīgi kļūst cilvēki, kas ir vientuļi, slimi un atrodas ārpus mājām, Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas saime vēlējās iepriecināt Skrundas aprūpes namā mītošos ļaudis ar koncertu un kārumiem. Gan mazie bērnudārza bērni (skolotāja Liene Alenceviča), gan skolēni (skolotāja Inita Ozola) dziedāja un dejoja slimo cilvēku priekam. Un šis prieks un starojums patiešām bija redzams klātesošo acīs. Skolas pedagogi un darbinieki ziedoja naudu produktu iegādei, skolēni cepa dažādus cepumus (palīdzēja skolotāja Ina Meistere), ar kuriem uzcienāja vecos cilvēkus. Katrs aprūpes nama iemītnieks saņēma arī skolēnu gatavotu eņģelīti ar vēlējumu, lai tas nes prieku un labu veselību. Pasākumā piedalījās arī Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests” darbinieces, kuras arī sveica klātesošos ar svētku dāvanām. Mājup braucot, skolotājas un skolēni atzina, ka sirdī kļuvis gaišāk, redzot veco cilvēku prieku par koncertu un dāvanām. Teksts: Aija Vanaga, Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas direktora vietniece Foto: Ina Meistere