Rudbāržnieki sazinās teletiltā

Comenius projekta ietvaros Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas vecāko klašu skolēni piedalījās teletiltā, kurš savienoja mūs ar Turcijas jauniešiem. Iepriekš abu valstu jaunieši bija sagatavojuši dažādus jautājumus, ko vēlējās uzzināt viens par otru. Jau viesojoties Polijā, tika nolemts diskutēt par tēmām: skolas dzīve, mūzika un sports. Mūsu skolēni bija pārrunājuši šos jautājumus savā starpā, tad tos iztulkojuši angliski, lai varētu uzdot turku draugiem. Problēmas radīja tas, ka bija kāda komunikācijas problēma internetā, jo slikti varēja saprast turku teikto tehnisku iemeslu dēļ, viņi mūsu teikto gan esot labi sapratuši. Taču mums izdevās uzdot savus jautājumus un arī nodziedāt vairākas dziesmas: „Pūt, vējiņi”, „Kur tu teci, gailīti”, valsts himnu. Arī turki nodziedāja savu himnu. Skolēniem interesanti likās tas, ka katras valsts valodā pateica kādu frāzi un tad draugi to centās iemācīties un atkārtot. Mēs mācījām turkiem teikt „Sveiki!” - skanēja interesanti, kā viņi to atkārtoja. Teksts un foto - Aija Vanaga