Rudbāržos māmiņas sveic ar koncertu

13. maijā Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas skolēni sveica savas māmiņas un vecmāmiņas Mātes dienā ar koncertu, kurā daudz jauku vārdu un dziesmu veltīja savām vismīļākajām un visjaukākajām – savām māmiņām. Viņu priekam bija arī rokdarbu izstāde un visu klašu skolēnu zīmētu māmiņu portretu izstāde. Māte mani tā mācīja
Lai mēs rātni dzīvojam:
Ne nīsties, ne bārties,
Ne turēt ienaidiņu! (Latv.tdz.)

Teksts – Aija Vanaga
Foto – Dagnija Daiga Grundberga