Rudbāržos notiks Eiropas Vasaras skolas nometne

Rudbāržos notiks Eiropas Vasaras skolas nometne Sabiedrības integrācijas fonda vadībā biedrība “Eiropas latviešu apvienība” sadarbībā ar Latviešu nacionālo Padomi Lielbritānijā un Skrundas novada domi šovasar īsteno Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ārpusskolas pasākumu programmas. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” nometni diasporas un Latvijas bērniem “Eiropas Vasaras Skola 2015”. Eiropas Vasaras Skola (EVS) ir papildinājums Eiropas latviešu diasporas svētdienas skolu programmai, un tai ir 36 gadu ilga darba tradīcijas Eiropā. EVS Kopš 1992. gada nometnes notiek Latvijā, un tajās piedalās arī bērni no Latvijas. 2015. gads ir divdesmitais gads pēc kārtas, kad nometne notiek tikai Latvijā. Šajā vasarā nometnē kopumā piedalīsies 60 bērni no vairākām valstīm: Latvijas, Igaunijas, Lielbritānijas, Vācijas, Zviedrijas, Francijas, Spānijas, Beļģijas un pat no Austrālijas. Nometne tiek laipni uzņemta Skrundas novada Rudbāržu internātpamatskolas–rehabilitācijas centra telpās no š.g. 27. jūlija līdz 9. augustam. Programmā Latvijas vēstures, folkloras un latviešu valodas nodarbības latviskā vidē, radošie atpūtas pasākumi, sports, ekskursijas. EVS no 2012. gada sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo biedrību uzņem 4 biedrības deleģētus dalībniekus kopā ar viņu asistentiem. Šis projekts izrādījās ļoti veiksmīgs. Nometnē šie bērni iegūst jaunas zināšanas un draugus ārpus viņu ierastās vides. Šāds projekts dod arī iespēju EVS dalībniekiem saprast un iemācīties, kā mēs, redzīgie varam palīdzēt integrēt cilvēkus ar īpašām vajadzībām un nenoliedzami pats svarīgākais – iegūt jaunus draugus. Dace Ali šogad astoto gadu pēc kārtas ir nometnes sirds, prāts un sirdsapziņa. Saistība ar EVS sākusies gados, kad pati vadījusi Londonas Latviešu skolu. Ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi EVS pasākumos arī šogad medmāsas un tautas deju skolotājas pienākumus veiks Paulīne Bjukanena (Buchanan), Santa Zaula – dziedāšanas skolotāja, rotu kalšanas amatu mācīs Ilze Ķībure no Liepājas, latviešu valodas nodarbības vadīs skolotāja Baiba Lāma (Liepājas 10. vidusskola), novada kultūrvēsturi stāstīs skolotājs Aldis Zalgauckis (Skrundas vidusskola), ar novada folkloru iepazīstinās vietējie etnogrāfiskie kolektīvi. Brīvprātīgie skolotāju un vadītājas palīgi būs vairāki pilngadīgie EVS dalībnieki no Latvijas, Lielbritānijas, Kanādas un Austrālijas. Zīmīgi, ka pateicoties tiešai EVS ietekmei, vadībai ir zināmi seši latviešu izcelsmes jaunieši Anglijā, kuri pēdējos gados, pēc skolas pabeigšanas, starplaikā starp skolu un augstāko mācību iestādi, izvēlas vismaz gadu pastrādāt Latvijā. Lai arī skaits ir neliels, tomēr jāsecina, ka nometnes pieredze šai izvēlei ir noteicošais faktors. EVS uztverē ir ļoti būtiski, ka bērni paši atrod “savu Latviju”. Šogad programmu papildinās vairāki interaktīvi izziņas pasākumi kā sadarbība ar vietējo folkloras kopu; tematiska ekskursija par hercoga Jēkaba laiku novadā un Liepājas apmeklējums, ar mērķi ielūkoties dažu profesiju noslēpumos; arheoloģisko atradumu apskate ar iespēju pašiem pataustīt vēsturiskus priekšmetus – saktas, kara cirvjus un varbūt arī skatīt “padomju laika” liecības Skrundas kara pilsētiņā. Savas Latvijas meklējumos nometnei aktīvu atbalstu sniedz Skrundas novada dome, kas ir organizējusi novada skolas pārstāvošo dalībnieku atlasi nometnei, palīdz programmas veidošanā un informatīvā atbalsta jautājumos. Lai EVS veiksmīga vasara!        Papildu informācija: http://www.eiropasvasarasskola.net/ Dace Pāvula, tel. +371 26691062 Teksts: Lāsma Vaiče, “EVS 2015” projekta vadītāja Tel. +371 26355619, e-pasts: lasma.vaice@gmail.com