Rudbāržos viesojas atvaļināts virsnieks no Vācijas

19. septembrī O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolā tika sagaidīts ciemiņš no Vācijas - Hanss Joahims Gerbers, atvaļināts virsnieks.
Gerbera kungs tikās ar skolēniem un skolotājiem. Viņš speciāli šim gadījumam bija sagatavojis vairākas prezentācijas. Sarunas sākumā H.J.Gerbers mazliet iepazīstināja jauniešus ar savu dzimteni, parādīja kartē nelielo pilsētiņu, kurā viņš dzīvo, īsi pastāstīja par Vācijas vēsturi, tās sadalīšanu un atkalapvienošanu, izskaidroja jēdzienu „Berlīnes mūris”.
Galvenā lekcijas daļa bija stāstījums par Pakistānu, tās vēsturi, iedzīvotājiem un lielo nelaimi, kas to piemeklējusi – plūdiem, kā arī par savu tiešu iesaistīšanos līdzekļu vākšanā un palīdzības sniegšanā plūdos cietušajiem ļaudīm. Stāstījumu ilustrēja paša lektora fotogrāfijās fiksētie materiāli. Mēs sapratām, cik dažādi var būt apstākļi, kādos nonāk mūsu planētas iedzīvotāji.
Uzstāšanās noslēgumā H. J. Gerbers pastāstīja, ka ir uzrakstījis grāmatu par ievērojamu latviešu gleznotāju Edgaru Vinteru, kura darbi padomju laikā politisku iemeslu dēļ tika liegti publikai. Gerbera grāmata par šo interesanto cilvēku un mākslinieku pieejama vācu un latviešu valodā. Mūs patīkami pārsteidza brīnišķīgu mākslas darbu fotogrāfijas: ziedi un ainavas dažādos gadalaikos, kā arī autora atraktīvais priekšnesums.
22.septembrī Rīgā tiek atzīmēta Edgara Vintera 92 gadu jubileja, kuras aktīvs organizētājs un dalībnieks ir arī mūsu viesis – Hanss Joahims Gerbers.

Vakara noslēgumā parādījām ciemiņam mūsu skolu, baznīcu un apkārtni. Tā bija neparasta, bet saturīga un iedvesmojoša tikšanās. Teksts un foto - Maija Ancīte