Rudbāržu Bērnu centram - 10!

Rudbāržu Bērnu centram - 10! 20. maijā notika Rudbāržu Bērnu centra 10. jubilejas pasākums. Bērnu centrā valdīja liela jautrība un prieks. Bērni dziedāja, skaitīja dzejoļus, gāja rotaļās un piedalījās dažādās atrakcijās.   Nu jau par tradīciju kļuvusi balonu laišana gaisā ar novēlējumu Bērnu centram. Kā jau jubilejā pienākas, visi tika cienāti ar garšīgo jubilejas kliņģeri. Dāvanā visi bērni saņēma krāsainu balonu. Paldies visiem par piedalīšanos pasākumā! Teksts un foto: Antra Bikše, jaunatnes lietu speciāliste Rudbāržos