Rudbāržu internātpamatskolā uzlabota ugunsdrošība

Rudbāržu internātpamatskolā uzlabota ugunsdrošība Ceturtdien, 14.novembrī, Skrundas novadā viesosies Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktore Solvita Zvidriņa un Šveices vēstnieks Latvijā Markuss Niklauss Pauls Dutlijs, lai novērtētu Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietvaros ierīkoto ugunsdrošības sistēmu Rudbāržu internātpamatskolas internāta ēkā. Valsts reģionālās attīstības aģentūras īstenotā Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros ierīkota ugunsdrošības sistēma Skrundas novada Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra internāta ēkā, kur ik dienu uzturas 55 audzēkņi. Lai novērtētu paveikto, Skrundas novadu apmeklēs Šveices vēstniecības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvji, kuri tiksies ar Skrundas novada domes priekšsēdētāju Nelliju Kleinbergu, iepazīsies ar pašvaldības darbu un novadu, kā arī apmeklēs projektā iesaistīto skolu. Jāpiebilst, ka Skrundas novads Latvijas – Šveices sadarbības programmas atbalstu saņēmis arī iepriekš Valsts reģionālās attīstības aģentūras īstenotā projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” ietvaros – Rudbāržu un Nīkrāces pagastam tika iegādāti skolas autobusi, nodrošinot drošu skolēnu pārvadāšanu no mājām uz skolu un atpakaļ. Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra internāta ēkas ugunsdrošības sistēmu uzlabojumi izmaksājuši 17 780 latu. Lielākā daļa izmaksu segtas no Latvijas – Šveices sadarbības programmas līdzekļiem, bet 10% līdzfinansējusi pašvaldība – 1778 latu apmērā. Internāta ēkā ugunsdrošības sistēma līdz šim vēl nebija uzstādīta. Projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” mērķis ir uzlabot ugunsdrošību un veicināt drošāku mācību vidi pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs. Projekta ietvaros tiek ierīkotas ugunsdrošības sistēmas 118 vispārējās izglītības iestādēs visā Latvijā, kurās bērni uzturas visu diennakti un kur līdz šim vēl nav veikti ugunsdrošības sistēmas uzlabojumi. Darbus plānots pabeigt līdz 2014.gada martam. Informāciju sagatavoja: Laura Stūrīte Valsts reģionālās attīstības aģentūra Sadarbības un informācijas departaments Projektu vadītāja tālr: 67079030 mob.tālr: 29166362 e-pasts: laura.sturite@vraa.gov.lv