Rudbāržu internātpamatskola–rehabilitācijas centrs saņem 265 eiro atbalstu!

Rudbāržu internātpamatskola–rehabilitācijas centrs saņem 265 eiro atbalstu! Talants jāattīsta un jāatbalsta jau skolas gaitās, šī iemesla dēļ lielākais televīzijas satura nodrošinātājs Latvijā “Viasat”, organizēja talantu vakaru saviem darbiniekiem, kā rezultātā “Viasat” un uzņēmuma darbinieki sniegs atbalstu piecām Latvijas mācību iestādēm, iegādājoties skolēniem nepieciešamo sporta inventāru vai mācību līdzekļus, kas attīstītu viņu prasmes un talantus. Viena no tām ir arī Rudbāržu internātpamatskola–rehabilitācijas centrs, kuru pasākumā pārstāvēja “Viasat” papildpārdošanas komanda. “Viasat” un uzņēmuma darbinieki šai mācību iestādei iegādāsies inventāru 265 eiro vērtībā, lai attīstītu šīs mācību iestādes audzēkņu talantus un prasmes. “Viasat” rīkoja darbinieku “Mīļumvakara” pasākumu, kura mērķis ir sniegt atbalstu piecām mācību iestādēm, iegādājoties inventāru mācībām vai bērnu talantu attīstīšanai. Pasākumā uzstājās pieci degsmes un azarta pilni uzņēmuma darbinieki, kuri rādīja savu prasmi, lai dāvātu saziedoto prieku un atbalstu savai mīļajai mācību iestāde, ko katrs pirms pasākuma bija izvēlējās pārstāvēt. Tādējādi viss finansiālais atbalsts, ko saņēma šis talants, tiek novirzīts viņa izvēlētajai mācību iestādei. “Viasat” papildpārdošanas komanda: “Mēs, kā īsta komanda apņēmāmies startēt kopā! Mūsu komanda izvēlējās mūziku no populāras dziesmas un paši tai sarakstījām tekstu par “Viasat” uzņēmuma vērtībām un prieku strādāt šeit. Darbā tiek pavadīta teju lielākā daļa dzīves, tāpēc gluži nemanot, veidojas ģimenes sajūta. Tieši par savu pozitīvismu un draudzīgumu mēs dziedam un to arī gribam nodot tālāk! Mēs izvēlējāmies atbalstīt Rudbāržu internātpamatskolu–rehabilitācijas centru, kurā mācās bērni ar īpašam vajadzībām. Vēlējāmies palīdzēt mācību iestādes bērniem, kuriem ir veselības problēmas, lai viņu ikdienu padarītu krāsaināku.” Ikkatram viesim un “Viasat” darbiniekam bija iespēja piedalīties un sniegt finansiālu atbalstu kādai no talantu skolām. Talantus vērtēja arī “Viasat” žūrija, kura pasākuma noslēgumā piešķīra “Viasat” naudas balvu katram no talantiem. Žūrijas sastāvā bija Maija Rozīte-Krištopāne, Māris Grigalis un Marika Verkēviča, “Viasat” Latvijas filiāles vadītāja. “Viasat” katrai vietai piešķīra naudas balvu, ko talants nodos iepriekš izvēlētajai skolai, lai kopīgi ar “Viasat” iegādātos skolas norādīto inventāru – kopējā summa, ko “Viasat” ziedoja ir 1500 eiro. Skatītāji kopumā sniedza 547 eiro atbalstu! Pieci “Viasat” talanti, viņu izvēlētās mācību iestādes un iegūtais finansiālais atbalsts, par ko katra skola iegādāsies kādu talantu attīstošus līdzekļus:
  • Antra Broņka, Ernests Ābiķis, Kristofers Dimitročenko, Evija Joce, Sandra Ratmeistere, Klinta Vilkāja, Aiga Miezīte, Zane Sterķe pārstāv Rudbāržu internātpamatskolu–rehabilitācijas centru: 265 eiro.
    
  • Arturs Daņiļēvičs un Viktorija Bulgakova pārstāv Salas vidusskolu, Salas pagastā: 416 eiro.
  • Līga Priedīte pārstāv Tukuma pirmsskolas izglītības iestādi "Vālodzīte": 477,50 eiro.
  • Eduardo Balaševs-Samarskis pārstāv Rīgas 66. pirmsskolas izglītības iestādi: 279 eiro.
  • Agris Andrušāns pārstāv Rīgas Valsts Vācu ģimnāziju: 609,50 eiro.
Pasākuma laikā ikvienam bija iespēja piedalīties un atbalstīt īpašos talantus, kā arī baudīt muzikālos priekšnesumus no viesmākslinieku puses, kas bija Jānis Strapcāns, Ansis Klintsons, kā arī Atis Zviedris. Pasākumu vadīja visu iemīļotais Juris Šteinbergs.      Papildu informācija: Līna Kārkliņa, ”Viasat” sabiedrisko attiecību vadītāja Tālr.: +371 2001 3636 E-pasts: lina.karklina@viasat.lv