Rudbāržu mežaparka talkā – atkal kāds stūrītis Latvijas ir sakārtots!

Rudbāržu mežaparka talkā – atkal kāds stūrītis Latvijas ir sakārtots! 26. aprīlī jau trešo reizi AS “Latvijas Valsts meži” Dienvidkurzemes reģiona darbinieku grupa sadarbībā ar Rudbāržu pagasta pārvaldi piedalījās “Meža dienu” talkā Rudbāržu mežaparkā, kuru apsaimnieko novada pašvaldība un AS “Latvijas Valsts meži”.  Talkā tika no kritušajiem kokiem attīrītas aizaugušās takas, atbrīvots ceļš, izzāģējot krūmus, un uzbūvēts tiltiņš pāri strautam mežaparka gravā. Pēc labi padarīta darba visi tika cienāti ar uz ugunskura vārītu zupu.  Pēc talkas interesenti devās ekskursijā uz Rudbāržu pili, kur iepazinās ar atjaunoto Varoņu zāli un uzklausīja skolas direktora stāstījumu par Latvijas brīvības cīņām un Rudbāržu pils un Oskara Kalpaka bataljona vēsturi. Atkal kāds stūrītis Latvijas ir sakārtots! Rudbāržu pagasta pārvalde saka lielu paldies AS “Latvijas Valsts meži”, īpaši – talkas organizatoram Oskaram Zaļkalnam, un Rudbāržu pagasta talciniekiem, kā arī aicina visus uz tikšanos atkal – ja ne agrāk, tad nākošā gada “Meža dienās”, lai turpinātu iesāktos darbus Rudbāržu mežaparkā un padarītu šo skaisto vietu pieejamu visiem interesentiem. Teksts un foto – Aija Vanaga, O. Kalpaka Rudbāržu pamatskola