Rudbāržu pamatskola - Nacionālā Veselību veicinošā skola

Rudbāržu pamatskola - Nacionālā Veselību veicinošā skola 2. decembrī Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskola saņēma apliecinājumu, ka tā ieguvusi Nacionālās Veselību veicinošās skolas statusu. Skolā šo darbu vairākus gadus koordinē un vada skolotāja Iveta Labunska, un skolas kolektīvs priecājas par iekļūšanu to 55 skolu skaitā, kurām šis statuss piešķirts. “Veselības veicināšana – pasākumi, kas ietver konsultācijas, informācijas izplatīšanu, izglītošanu, personisko iemaņu attīstīšanu, dzīvesveida un paradumu maiņas veicināšanu, lai uzlabotu sabiedrības veselības stāvokli.” (Pasaules Veselības organizācijas glosārijs) Veselību veicinošo skolu kustība Latvijā ir daudzus gadus, un esam tajā iesaistījušies no pašiem pirmsākumiem, kad 1991. gadā Eiropas Komisija, Pasaules Veselības organizācija, Eiropas reģionālais birojs un Eiropas Padome, sāka īstenot jaunu projektu, kura ietvaros tika izveidots Eiropas Veselību veicinošo skolu (EVVS) tīkls ar mērķi skolās radīt veselību veicinošu vidi. Latvijā šī kustība sākās 1993. gadā, mūsu skola tajā iesaistījās 1997. gadā. Darbībā bijuši gan kāpumi, gan kritumi. Ekonomiskās krīzes laikā kustība tika atstāta novārtā ierobežotā finansējuma dēļ, bet ar 2014. gadu tā atkal ir atjaunota. Pašreiz šo kustību Latvijā vada un pārrauga Slimību profilakses un kontroles centrs. Veselības izglītība stiprina spējas pieņemt veselīgu dzīvesveidu un savā ikdienā iekļaut veselības veicināšanas aktivitātes. Izglītošana veselības jomā palīdz apgūt un pilnveidot nepieciešamās prasmes un iemaņas ilgtermiņā. Aicinām arī citas izglītības iestādes iesaistīties šajā kustībā, jo katrs ikdienā darām ar veselības veicināšanu saistītas lietas, audzinām jaunos cilvēkus – viņiem jābūt veselīgiem un uz mācību sasniegumiem orientētiem. Apvienojoties kustībā, varam iegūt vairāk pieredzes un labās prakses piemēru, konsultatīvo atbalstu, apmācības veselības jautājumos, jaunāko informāciju un materiālus par veselīgu dzīvesveidu un veselības veicināšanu. Teksts: Aija Vanaga, Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas direktora vietniece Foto: no skolas arhīva