Sadziedāšanās Ziemassvētku koncertā Nīkrācē

Sadziedāšanās Ziemassvētku koncertā Nīkrācē 17. decembrī Nīkrāces atpūtas centrā izskanēja jauks Ziemassvētku koncerts. Klausītājus priecēja Nīkrāces pagasta un Skrundas dziedātājas, kā arī kolektīvi no kaimiņu novadiem.   Bija atbraukuši kolektīvi no kaimiņu novadiem – Turlavas sieviešu ansamblis “Viola” (vadītāja Iveta Vīksne) un Zaņas sieviešu ansamblis “Tik un tā” (vadītāja Elvīra Luce). Pasākumā piedalījās arī Skrundas novada sieviešu ansambļi – Skrundas “Romance” (vadītāja Guna Pavilaite) un Nīkrāces “Diantus” (vadītāja Sarmīte Pavilaite). Ar savām skanīgajām balsīm koncertu papildināja arī Nīkrāces pagasta mazās dziedātājas – Arita Puškareva un Paula Ezeriete. Sirsnīgs paldies visiem dalībniekiem par jaukajām dziesmām un svētku noskaņas radīšanu! uz koku zariem balta migla klāsies un pārtaps sarmas vizuļos kā sudrabs nāks Ziemassvētku vakars aprunāties un katrā sirdī Dieva bērniņš dzims tu notici tam notici no sirds… /Inese Tora/ Teksts: Inga Ezeriete, Nīkrāces pagasta kultūras darba organizatore Foto: Oskars Miltovičs