Saeimas vēlēšanas – 1. oktobrī

Saeimas vēlēšanas – 1. oktobrī

2022. gada 1. oktobrī notiks 14. Saeimas vēlēšanas, kurās ievēlēs 100 Saeimas deputātus. Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu.

Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēšanu apgabali – Rīga, Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale, un no katra apgabala Saeimā jāievēl noteikts deputātu skaits. Ārzemēs esošie vēlētāji balso par Rīgas apgabala kandidātu sarakstiem.

Saeimas vēlēšanās personai ir tiesības vēlēt jebkurā vēlēšanu apgabalā un balsošanai izvēlēties jebkuru vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs bez iepriekšējas pieteikšanās. Katra vēlēšanu apgabala iecirkņos ir atšķirīgas (tikai attiecīgā vēlēšanu apgabala) vēlēšanu zīmes.

Ar iesniegtajiem deputātu kandidātu sarakstiem var iepazīties vietnē sv2022.cvk.lv.

Der pase vai personas apliecība

Balsošanas dokuments ir derīga Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa personas apliecība (eID karte). 14. Saeimas vēlēšanās vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs,  kas padarīs ērtāku dalību vēlēšanās vēlētājiem, kuriem ir tikai eID karte.

Varēs nobalsot arī pilsoņi, kuru personu apliecinošam dokumentam Covid-19 pandēmijas laikā beidzies derīguma termiņš.

Vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas un darba laiks

Vēlēšanu dienā, 1. oktobrī, iecirkņi būs atvērti no 7.00 līdz 20.00. Kuldīgas novadā varēs nobalsot 25 vēlēšanu iecirkņos:

 • Nr. 557 “BANGAS” – 2. Adrese: “Bangas”-2, Priedaine, Kurmāles pag., Kuldīgas nov.
 • Nr. 548 2. VIDUSSKOLA. Adrese: Jelgavas iela 62, Kuldīga, Kuldīgas nov.
 • Nr. 551 ALSUNGAS KULTŪRAS NAMS. Adrese: Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas pag., Alsungas nov.
 • Nr. 560 ATPŪTAS CENTRS. Adrese: “Atpūtas Centrs”, Dzelda, Nīkrāces pag., Kuldīgas nov.
 • Nr. 559 BITĪTE. Adrese: “Bitīte”, Laidi, Laidu pag., Kuldīgas nov.
 • Nr. 567 BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS NAMS. Adrese: Rudupes iela 1, Venta, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads
 • Nr. 552 ĒDOLES PAGASTA PĀRVALDE. Adrese: Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pag., Kuldīgas nov.
 • Nr. 554 ĪVANDES PAGASTA PĀRVALDE. Adrese: “Skolas Nams”, Īvande, Īvandes pag., Kuldīgas nov.
 • Nr. 555 KABILES PAGASTA PĀRVALDE. Adrese: “Spārītes”, Kabile, Kabiles pag., Kuldīgas nov.
 • Nr. 570 ĶIKURU PASTS. Adrese: Avotu iela 1, Ķikuri, Turlavas pag., Kuldīgas nov.
 • Nr. 546 KULDĪGAS VIEGLATLĒTIKAS MANĒŽA. Adrese: Dzirnavu iela 13, Kuldīga, Kuldīgas nov.
 • Nr. 556 KURMĀLES PAGASTA PĀRVALDE. Adrese: “Pagastmāja”, Vilgāle, Kurmāles pag., Kuldīgas nov.
 • Nr. 549 LU KULDĪGAS FILIĀLE. Adrese: Kalna iela 19, Kuldīga, Kuldīgas nov.
 • Nr. 561 PADURES PAGASTA PĀRVALDE. Adrese: “Arāji”, Padure, Padures pag., Kuldīgas nov.
 • Nr. 553 PAGASTMĀJA. Adrese: “Pagastmāja”, Gudenieki, Gudenieku pag., Kuldīgas nov.
 • Nr. 562 PELČU PAGASTA PĀRVALDE. Adrese: “Pagastlejas”, Pelči, Pelču pag., Kuldīgas nov.
 • Nr. 564 RENDAS PAGASTA PĀRVALDE. Adrese: “Vīgneri”, Renda, Rendas pag., Kuldīgas nov.
 • Nr. 565 RUDBĀRŽU TAUTAS NAMS. Adrese: Centra iela 4, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Kuldīgas novads
 • Nr. 563 SĀKUMSKOLA. Adrese: “Sākumskola”, Raņķi, Raņķu pag., Kuldīgas nov.
 • Nr. 558 SERMĪTES INTEREŠU CENTRS. Adrese: “Sermītes Skola”, Sermīte, Laidu pag., Kuldīgas nov.
 • Nr. 550 SKRUNDAS KULTŪRAS NAMS. Adrese: Lielā iela 1A, Skrunda, Kuldīgas nov.
 • Nr. 568 SNĒPELES TAUTAS NAMS.  Adrese: “Pagastmāja”, Snēpele, Snēpeles pag., Kuldīgas nov.
 • Nr. 569 TURLAVAS PAGASTA PĀRVALDE. Adrese: “Gundegas 1”, Turlava, Turlavas pag., Kuldīgas nov.
 • Nr. 571 VĀRMES JAUNIEŠU CENTRS. Adrese: “Gaismas”, Vārme, Vārmes pag., Kuldīgas nov.
 • Nr. 547 VIDUSSKOLA. Adrese: Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas nov.

Iespēja nodot balsi glabāšanā

Vēlētāji, kam nebūs iespēju nobalsot vēlēšanu dienā, varēs nodot balsi glabāšanā trīs dienas pirms vēlēšanu dienas, taču tikai 66 vēlēšanu iecirkņos Latvijā. Kuldīgas novadā balsi nodot glabāšanā varēs vienā vēlēšanu iecirknī: Nr. 547 VIDUSSKOLA. Adrese: Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas nov.

Balsi nodot glabāšanā varēs:

 • pirmdien, 26. septembrī, 17.00–20.00,
 • ceturtdien, 29. septembrī, 9.00–12.00,
 • piektdien, 30. septembrī, 10.00–16.00.

Vēlētājs, kurš nodevis balsi glabāšanā, drīkst pārdomāt un balsot atkārtoti vēlēšanu dienā, 1. oktobrī. Šādā gadījumā glabāšanā nodotais balsojums netiks līdzskaitīts.

Iespēja pieteikt balsošanu mājās

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī, un slimojošu personu aprūpētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā.

Lai pieteiktu balsošanu savā atrašanās vietā, vēlētājam jāuzraksta iesniegums (veidlapa atrodama vietnē www.cvk.lv) un tas no 26. septembra līdz 1. oktobra 12.00 jānogādā vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī.

Nogādāt pieteikumu vēlēšanu iecirknī var jebkura vēlētāja uzticības persona. Uzticības persona var arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu ar vēlētāja lūgumu organizēt balsošanu mājās var uzrakstīt arī iecirknī. Šajā gadījumā iesniegumā papildus norāda arī vēlētāja uzticības personas vārdu un uzvārdu.

Iesniegumu var nosūtīt arī pašvaldības vēlēšanu komisijai pa pastu vai e-pastā. Ja iesniegumu sūta pa e-pastu, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegums pa e-pastu ir jānosūta pēc iespējas laicīgāk un tai pašvaldībai, kurā ir vēlētāja dzīvesvietai (atrašanās vietai) tuvākais vēlēšanu iecirknis.

Kuldīgas novada vēlēšanu komisijas e-pasta adreses:

Ņem vērā! Ja iesniegums iecirknī tiks nogādāts vēlēšanu dienā, 1. oktobrī, tad obligāti izpildāmi ir tie iesniegumi, ko vēlēšanu komisija būs saņēmusi līdz 12.00. Savukārt iesniegumi, kas saņemti vēlēšanu dienā pēc 12.00, jāizpilda, ja vēlēšanu iecirkņa komisijas darbiniekiem būs iespējams ierasties vēlētāju atrašanās vietā līdz 20.00.

Likums neparedz iespēju balsošanai vēlētāja atrašanās vietā pieteikties pa telefonu. Šāda norma ir ieviesta ar mērķi izvairīties no viltus pieteikumiem.

Kuldīgas novada vēlēšanu komisija.