Sākas pieteikšanās dalībai kopstendā izstādē "Prodexpo 2015"

Sākas pieteikšanās dalībai kopstendā izstādē Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI) izsludina pieteikšanos uz vietām Latvijas kopstendos izstādē “Prodexpo 2015”, kura norisināsies 2015. gada 9.-13. februārī Ekspocentrā, Maskavā, Krievijā. PRODEXPO ir lielākā profesionālā izstāde Krievijā un NVS valstīs pārtikas jomā.   Kopējā izstādes platība ir 100 000 m2. 2014. gadā izstādi apmeklēja ap 2,300 apmeklētāju no 64 pasaules valstīm. Vairāk informācijas: http://www.prod-expo.ru/en/. Līdz 19. septembrim LVAEI gaidīs pieteikumus no uzņēmumiem, kas vēlas startēt izstādē, būt vienotā kopstendā un saņemt līdzfinansējumu – visi Latvijā reģistrēti komersanti, zemnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības, kas darbojas lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanas vai tirdzniecības jomā, izņemot zivsaimniecības nozari. Pieteikumā jānorāda nepieciešamā platība ekspozīcijas izvietošanai. Pretendentiem, kuri jau veikuši dalības rezervāciju, piešķirta prioritāte attiecībā uz vietu kopstendā.  Izstādē pieteiktas platības lielajam apvienotajam stendam 220 m2, piena stendam – 45 m2. LVAEI, ņemot vērā kopējo pieejamo platību un nepārsniedzot to, nodrošina izstādes dalībniekus ar līdzfinansējumu 50% neaprīkotas platības maksai, kas vienam izstādes dalībniekam nepārsniedz 18 m2. Ja pretendentu iesniegumos norādītā līdzfinansējuma summa pārsniedz līdzfinansējumam plānoto kopējo finansējumu, LVAEI veic noteiktās atbalsta intensitātes proporcionālu samazinājumu. Kopstenda dalībniekiem tiek nodrošināts apmaksāts kopīgs, vienotā dizainā aprīkots stends (t.sk. mēbeles, produktu paraugu vitrīna, info lete, bukletu turētājs, atkritumu tvertne, elektrības pieslēgums un viena elektrības ligzda) un produktu paraugu transportēšana uz izstādi. Minimālā piesakāmā platība ir vismaz 10,5 m2. Minimālajā platībā iekļaujas dalībnieka ekspozīcijas daļa (vismaz 9 m2) un kopstenda koplietojamās telpas (t.i., kopējā virtuve ar ūdens pieslēgumu un vietu produktu sagatavošanai degustācijām/produktu noliktava/personisko mantu novietne/u.c.) platības daļa. Šīs koplietojamās telpas platības attiecinājums uz vienu stenda eksponentu nepārsniedz 1,5 m2. Neaprīkotas ekspozīcijas platības viena kvadrātmetra cena 2014. gadā bija 485,2 EUR/m2. Papildus jārēķinās ar šādām izstādes izmaksām, kas, salīdzinot ar pagājušo gadu, varētu pieaugt par 5%:
  • Reģistrācijas maksa 2014. gadā bija 568,01 EUR;
  • Izmaksas saistībā ar produktu eksponēšanai nepieciešamo papildaprīkojumu (piem., ledusskapji, aukstumvitrīnas ar attiecīgo 24 h elektrības pieslēgumu, u.tml.);
  • Komandējuma izmaksas.
Papildus LVAEI/ZM sniegtajam atbalstam katrs stenda dalībnieks var saņemt finansiālu atbalstu (dienas naudas, viesnīcas, ekonomiskās klases sabiedriskais transporta izmaksu daļējai kompensēšanai, u.c.) ES līdzfinansētās darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" ietvaros. Programmu apsaimnieko Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). Ar informāciju var iepazīties zemāk norādītajās saitēs. Projektu pieņemšana notiek līdz 2014. gada 30. decembrim (ieskaitot). http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/pienem/arejo-tirgu-apgusana-arejais-marketings-6-un-turpmakas-kartas   Pieteikšanās dalībai kopstendā: Lai pieteiktos dalībai kopstendā, pretendents iesniedz šādus dokumentus:
  1. Uzņēmuma iesniegumu – rezervāciju līdzfinansējuma saņemšanai dalībai kopstendā starptautiskā izstādē;
  2. Uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopiju;
  3. Uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem: par deminimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību vai deminimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un deminimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem; par kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr.1535/2007 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu deminimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē.
  Ar pilnu informāciju par līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem dalībai kopstendā var iepazīties 2012. gada 14. februāra MK noteikumu Nr. 112 “Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” 5. pielikuma I sadaļā. Pieteikums ir jāsūta pa faksu Nr. +371 67 552289, adresējot Ilonai Osītei (26424755), vai ieskenēti dokumenti jāsūta uz e-pastu ilona@lvaei.lv līdz 19. septembrim – oriģināls jānosūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi Rīgā, Struktoru ielā 14, LV-1039.   Iesniegums līdzfinansējuma saņemšanai dalībai kopstendā un uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu   Teksts: Andra Ūdre LVAEI LVAN Starptautiskā pārtikas izstāžu projekta Sabiedrisko attiecību vadītāja Mob.tālr. 29441332, e-pasts: andra@lvaei.lv