Sākas pieteikšanās pasākumam "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"

Sākas pieteikšanās pasākumam No 3. septembra mazās lauku saimniecības, kuras plāno tālāku attīstību, var iesniegt pieteikumus 15 000 eiro liela atbalsta saņemšanai. Kopējais finansējums – 20 851 400 eiro, varētu pietikt 1390 saimniecībām.   Palīdzību projektu izstrādē sniegs arī aptuveni 70 Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) speciālisti centra birojos visā Latvijā. LLKC kontaktpersonu saraksts pieejams: http://goo.gl/JudhW6 . Uz atbalstu var pretendēt saimnieciskās darbības veicējs – fiziska persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā. Lai saņemtu atbalstu, vērā tiks ņemta virkne kritēriju. Piemēram, gada kopējam neto apgrozījumam vai standarta izlaides vērtībai projekta iesnieguma iesniegšanas dienā jābūt vismaz 2000 eiro, bet neviens no šiem rādītājiem nedrīkst pārsniegt 15 000 eiro. Kopējā īpašumā esošā vai nomātā lauksaimniecības zeme nepārsniedz 50 hektārus. Ja atbalsta pretendents zemi nomā, tad nomas termiņš nav īsāks par 5 gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Turklāt nepieciešama arī augstākā vai vidējā profesionālā lauksaimniecības izglītība, vai apgūtas lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā. Ja minētā izglītība nav iegūta, tad projekta īstenošanas laikā jāapgūst lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā. Projektus var īstenot dažādos ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu saistītos darbības virzienos. Atbalsts paredzēts ilgtermiņa ieguldījumu (vismaz 80% no finansējuma) un apgrozāmo līdzekļu finansēšanai. Saimniecības finansējumu saņems pa daļām – 80% jeb 12 000 eiro saņems pirms ieguldījumu veikšanas uzrādot priekšapmaksas rēķinus vai citus darījumus apliecinošus dokumentus, bet 20% no finansējuma jeb 3000 eiro izmaksās tikai pēc tam, kad projekts būs veiksmīgi realizēts, sasniedzot noteiktos mērķus. LLKC ekonomikas speciālisti brīdina par tipiskākajām kļūdām, kuras pieļauj saimniecības, pretendējot uz piedāvāto atbalstu. Santa Pāvila, LLKC Ekonomikas nodaļas vadītāja: „Viena no biežāk pieļautajām kļūdām – saimniecība paredz veikt ieguldījumus, bet neparedz tās tālāku attīstību. Otra kļūda – plānotais ražošanas palielinājums pēc 15 000 eiro ieguldījuma nav adekvāts ieguldīto līdzekļu apjomam.” Problēmas radot arī vienā adresē reģistrētas saimniecības vai saimnieciskās darbības veicēji, kuri formāli darbojas atsevišķi, bet reāli veido kopīgu saimniecisko vienību, piemēram, dzīvnieki stāv vienā novietnē, izmanto vienu tehniku. „Šādā gadījumā to uztvers kā kopīgu saimniecību. Turklāt, ja projekti būs iesniegti atsevišķi no katras reģistrētās personas, to uzskatīs par mākslīgi radītiem apstākļiem un, LAD būs tiesības šādus projektus noraidīt,” uzsver Santa Pāvila. Atgādinām, ka projektu iesniegumu pieņemšana turpināsies līdz 5. oktobrim. Informācijas un foto avots: www.saimnieks.lv Informāciju sagatavoja: Ilze Rūtenberga-Bērziņa, LLKC Sabiedrisko attiecību vadītāja Tālr.: 29172125 ilze.rutenberga@llkc.lv, www.llkc.lvwww.laukutikls.lv