Sāksies balsošana par iedzīvotāju padomēm trīs pagastos: Īvandē, Ēdolē un Vārmē

Sāksies balsošana par iedzīvotāju padomēm trīs pagastos: Īvandē, Ēdolē un Vārmē

Ar prieku ziņojam, ka apkopojot pieteikumus darbībai iedzīvotāju padomēs, ir saņemti 58 pieteikumi. Vēršam uzmanību, ka sākotnēji pretendentu skaits dažās no teritorijām bija lielāks, taču bija iedzīvotāji, kuri savu kandidatūru atsauca. Aktuālais saņemto kandidātu iesniegumu skaits pa pagastiem ir:

 • Ēdoles pagasts – 10 kandidāti;
 • Vārmes pagasts – 8 kandidāti;
 • Īvandes pagasts – 6 kandidāti.
 • Kuldīga – 8 kandidāti
 • Pelču pagasts – 6 kandidāti;
 • Skrundas pilsēta – 4 kandidāti;
 • Laidu pagasts – 4 kandidāti;
 • Kabiles pagasts – 3 kandidāti;
 • Rudbāržu pagasts – 1 kandidāts;
 • Alsungas pagasts – 1 kandidāts
 • Padures pagasts – 1 kandidāts;
 • Gudenieku pagasts – 2 kandidāti;
 • Turlavas pagasts – 2 kandidāti;
 • Kurmāles pagasts – 1 kandidāts;
 • Skrundas pagasts – 1 kandidāts

Atgādinām, ka padomes sastāvā ievēlējamo minimālo Ppadomes locekļu skaitu nosaka atbilstoši attiecīgā teritorijā reģistrētam iedzīvotāju skaitam:

 • līdz 1000 iedzīvotāju – pieci padomes locekļi;
 • no 1001 līdz 2000 iedzīvotāju – septiņi padomes locekļi;
 • vairāk nekā 2001 iedzīvotāju – deviņi padomes locekļi.

Informējam, ka  vēlēšanas tiks organizētas trīs teritorijās: Ēdoles, Vārmes un Īvandes pagastā.

Kā notiks iedzīvotāju padomju vēlēšanas?

Par iedzīvotāju padomes kandidātiem būs iespējams balsot no 8. līdz 12. jūlijam, sūtot parakstītu balsošanas veidlapu (pieejama tīmekļa vietnē www.kuldigasnovads.lv) ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu dome@kuldiga.lv vai balsojot klātienē attiecīgā pagasta pārvaldē tās darba laikā.

 • Ēdolē: Dārza ielā 6, Ēdoles pagasts
 • Īvandē: Skolas nams, Īvandes pagasts
 • Vārmē: “Avotiņi,” Vārmes pagasts

Par katras teritorijas padomes locekļiem drīkst balsot konkrētās padomes teritorijā deklarētas personas, kuras ir Latvijas Republikas pilsoņi vai tādi Eiropas Savienības pilsoņi, kuri nav Latvijas Republikas pilsoņi, bet ir reģistrēti Fizisko personu reģistrā, uz balsošanas pirmo dienu ir sasniegušas 16 gadu vecumu.

Iedzīvotāju padomju locekļu kandidāti

ĒDOLE: Sandra Ēķe, Raivis Lasmanis, Agnese Moldovāne, Kārlis Prūsis, Ilona Stepanova, Ingrīda Dīriņa, Liene Upleja, Jānis Lasmanis, Linards Puķe, Vitālijs Šalkovskis

ĪVANDE: Dzintars Knupke, Santa Šūna – Šauba, Mārcis Zīle, Alise Kociņa , Māris Millers, Anda Upleja

VĀRME: Signe Petrēvica, Artūrs Palsāns, Līga Druvaskalna, Edīte Krasnopa , Vineta Āboliņa, Juris Nespļaks, Signe Braslauska , Ilze Druvaskalna

Ar kandidātiem aicinām iepazīties www.kuldigasnovads.lv

Vairākos pagastos ir pieteikušies mazāks dalībnieku skaits kā nepieciešams – šie pieteikumi tiek fiksēti un kandidātu pietiekšanās iedzīvotāju padomju veidošanā joprojām ir atvērta. Tiklīdz tiks sasniegts nepieciešamais kandidātu skaits, pagastā tiks rīkotas padomes vēlēšanas.

Paldies, katram, kurš ir gatavs aktīvi darboties sava pagasta un Kuldīgas novada labā. Iedzīvotāju padomes būs nozīmīgs atbalsts un padomdevējs pagasta pārvaldniekiem, iesaistoties pagasta attīstība un ikdienas dzīves uzlabošanā.