Sākusies pieteikšanās darbībai iedzīvotāju padomēs

Sākusies pieteikšanās darbībai iedzīvotāju padomēs

Aicinām ikvienu pieteikties darbībai  Kuldīgas novada iedzīvotāju padomēs. Tās iecerēts veidot katrā no pagastiem, kā arī pilsētās – Kuldīgā un Skrundā.

Nolikums:  https://ej.uz/upkm

PIETEIKUMA ANKETA

Pieteikumu var iesniegt:

  • Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā
  • Pagastu un pilsētu pārvaldēs
  • Sūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu dome@kuldiga.lv

Kas ir iedzīvotāju padomes?

Padome ir sabiedriski aktīva cilvēku grupa, kas darbojas uz brīvprātības principiem un tiek veidota katrā no 18 Kuldīgas novada pagastiem un pilsētās – Kuldīgā un Skrundā.  Iedzīvotāju padomes apzina iedzīvotāju vajadzības un pārstāv viņu intereses pašvaldībā tādos jautājumos kā teritorijas labiekārtošana, teritorijas un būvju uzturēšana, kultūras un sporta dzīves bagātināšanu, kultūras mantojuma saglabāšana, saimnieciskās darbības sekmēšana, atbalsta sniegšana un citi iedzīvotājiem svarīgi jautājumi.

Kas var pieteikties iedzīvotāju padomēs?

Padomes sastāvā ievēlējamo minimālo padomes locekļu skaitu nosaka atbilstoši iedzīvotāju skaitam, kāds attiecīgā pagasta vai pilsētas teritorijā ir reģistrēts Fizisko personu reģistrā, attiecīgi no 5 līdz 9 padomes locekļiem.

Par padomes locekli var būt fiziskā persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu un ir Latvijas Republikas pilsonis. Kandidātus padomes locekļa amatam var izvirzīt ikviens attiecīgā pagasta vai pilsētas iedzīvotājs.

Par padomes locekli nedrīkst būt – domes deputāts, pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības izpilddirektora vietnieks un Pagasta/pilsētas pārvaldes vadītājs.

Padomes ievēlēšanas kārtība un darbības termiņš.

Padomes locekļu vēlēšanas notiks klātienē attiecīgā pagasta vai pilsētas iedzīvotāju kopsapulcē. Kandidātu pieteikšanās norit līdz 12. aprīlim, pēc tam tiks izziņotas kopsapulču norises vietas un laiki, kurās notiks padomes vēlēšanas Iedzīvotāju padomes Kuldīgas novadā tiks ievēlētas no maija līdz jūnijam, tajās tiks ievēlēti tie kandidāti, kuri balsošanā saņēmuši lielāko balsu skaitu. Padomes darbības termiņš ir 2 gadi.