Sākusies pieteikšanās uzņēmējdarbības atbalsta grantam remigrantiem biznesa ideju īstenošanai Kurzemē

Sākusies pieteikšanās uzņēmējdarbības atbalsta grantam remigrantiem biznesa ideju īstenošanai Kurzemē

Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) izsludina projektu konkursu remigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai Kurzemē.

Lai remigranti varētu saņemt finansiālo atbalstu, topošajam vai esošajam uzņēmējam ir jāpierāda savas idejas dzīvotspēja, jāapraksta sava biznesa ideja un jānodrošina saimnieciskās darbības projekts ar piesaistītajām investīcijām vismaz 50% apmērā no pieprasītās granta summas, kuras maksimālais apmērs var būt 9000 EUR. Turklāt, iesniedzot pieteikumu, potenciālajam granta saņēmējam trīs gadu periodā pēc projekta jāveic iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) maksājumi.

Pieteikties uzņēmējdarbības atbalsta grantam var persona, kas ir atgriezusies vai plāno atgriezties uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes, kas ir ilgāka par trim gadiem kopš deklarētās dzīvesvietas adreses maiņas un atbilst prasībām, kas definētas 07.08.2018. Ministru Kabineta noteikumos Nr.496 “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība”. Viena projekta ietvaros maksimālais finansējuma apmērs ir 9000 eur. Kurzemes plānošanas reģionā tiks atbalstīti vismaz četri projekti, kuru kopējā summa nepārsniedz 36 000 eur. Detalizēta informācija par remigrantu uzņēmējdarbības atbalsta grantu pieejama šeit. Projektu iesniegšanas termiņš ir no 2018. gada 24.augusta līdz 2018. gada 25. septembra plkst. 17:00.

Granti ir ierasts veids, kā valsts un pašvaldības atbalsta uzņēmējdarbību. Jau šobrīd Latvijas iedzīvotājiem daudzās pašvaldībās ir iespējas saņemt grantu uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai. Tāpat līdzīga veida grantus var saņemt LIAA konkursā “Ideju kauss”, Valsts attīstības finanšu institūcijas Altum un Rīgas domes konkursā “Atspēriens”, Valsts attīstības un finanšu institūcijas Altum programmā “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” u.c.

Piecu mēnešu laikā, kopš darbu uzsāka remigrācijas koordinatoru tīkls, VARAM remigrācijas pilotprojekta ietvaros, uz dzīvi Kurzemē ir atgriezušies vairāk kā 40 cilvēki (16 ģimenes). Pēc remigrācijas koordinatores novērojumiem, vislielākā remigrantu interese Kurzemē ir par Liepāju, Ventspili un Talsu novadu.

Informācija par granta konkursu: http://www.kurzemesregions.lv/remigracija//remigracija_aktualitates

Informācija par remigrācijas pilotprojektu: https://www.paps.lv/

Informāciju sagatavojusi:

Kurzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore

Kristīne Smilga, tālr.nr. 20478252, e-pasts: koordinators@kurzemesregions.lv