Saldū sacenšas jaunie pūtēji

Saldū sacenšas jaunie pūtēji 10. un 11. martā Saldus Mūzikas skolā notika X Kurzemes un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu pūšaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkurss, kurā piedalījās arī Skrundas mūzikas skolas pūtēji. Skrundas Mūzikas skolas audzēkņu rezultāti:
  • Sandrai Elvīrai Brokai (3. flautas klase, skolotāja Liesma Galla) – ATZINĪBA,
  • Beātei Paulai Rudzītei (6. flautas klase, skolotāja Liesma Galla) – PATEICĪBA,
  • Katei Kronbergai (4. trompetes klase, skolotājs Jānis Kudums) – III vieta,
  • Rinaldam Strazdiņam (7. mežraga klase, skolotājs Jānis Kudums) – III vieta.
Teksts: Skrundas Mūzikas skola