Saldū, Skrundā un Kabilē būs pieejams jauns sociālais pakalpojums – ģimenes asistents

Saldū, Skrundā un Kabilē būs pieejams jauns sociālais pakalpojums – ģimenes asistents Saldus novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”, Skrundas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” un biedrība “Kopā Kabilei” ir partneri biedrības Māmiņu klubs “Pogas” īstenotā projektā “Inovatīvs pakalpojums – ģimenes asistents”.   Projekta galvenais mērķis ir izveidot jaunu, inovatīvu sociālā pakalpojuma veidu – “Ģimenes asistents” Saldus novadā, Skrundas novadā un Kuldīgas novada Kabiles pagastā dzīvojošām ģimenēm ar bērniem, kurās nenotiek pilnvērtīga bērnu socializēšanās, un tā vērtējama kā disfunkcionāla, ar zemu sociālo prasmju līmeni. Par projekta mērķgrupu izvēlētas sociālo dienestu redzes lokā nokļuvušas 67 ģimenes, kam pamatā ir zemas pašaprūpes iemaņas, neprasme rīkoties ar ģimenes finanšu resursiem, norisinās bieži konflikti vecāku, kā arī vecāku un bērnu starpā, u.tml. Šā gada aprīlī noslēdzās ģimeņu asistentu apmācības. Asistentu apmācība notika pēc vienotas, iepriekš izstrādātas 40 stundu apmācību programmas. Programmu izstrādājuši 3 psihologi, tā balstīta uz projekta ietvaros veiktu pētījumu “Par sociālā riska ģimeņu un asistentu sadarbības formām, iespējām un vajadzībām vietējās kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanai”. Nodarbību tēmas saistītas ar dažādām dzīves situācijām, ar kurām ikdienā saskaras ikviena ģimene – pirmā palīdzība, stress, bērnu savstarpējās attiecības ģimenē, laika plānošanas prasmes, ģimenes budžeta plānošana, atkarības u.tml. Apmācībās piedalījās 38 brīvprātīgie, kas turpmāk, projekta ietvaros, sniegs ģimeņu asistenta pakalpojumu tām ģimenēm, kurām sociālie darbinieki saskatīs asistenta pakalpojuma nepieciešamību. Projekta ietvaros plānots organizēt vairākas Dienas nometnes, kurās apmācītie ģimeņu asistenti darbojas kopīgi ar ģimenēm. Nometnēs tiks izspēlētas un realizētas ikdienas dzīves ainas – sarunas par konfliktsituācijām, mācīšanās uzklausīt vienam otru, budžeta plānošana, iepirkšanās, vienkāršu ēdienu pagatavošana, brīvā laika pavadīšana, sarunas par higiēnu un ģimenes plānošanas jautājumiem, notiek arī radošās darbnīcas. Iepazinušies ar ģimenēm, apmācītie ģimeņu asistenti sāks apmeklēt ģimenes to mājvietās un sniegs individuālo palīdzību. Lai sniegtu atbalstu asistentiem ikdienas darbā un palīdzētu risināt sarežģītas situācijas, projektā plānoti arī semināri un individuālas psihologa konsultācijas. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta īstenošanas laiks ir no 2013. gada novembra līdz 2015. gada oktobrim. Projekta kopējais finansējums: 49 729,37 EUR , 90% no tā līdzfinansē NVO darbības atbalsta programma, līdzfinansējumu nodrošina arī Saldus un Skrundas novadu pašvaldības.    Informāciju sagatavoja Liene Klagiša, projekta vadītāja asistente liene.klagisa@saldus.lv