Samariešu atbalsts mājās nosvin jubileju

Samariešu atbalsts mājās nosvin jubileju

14.martā pie Skrundas kultūras nama bija pulcējušies Latvijas Samariešu apvienības „Samariešu atbalsts mājās” darbinieki, lai svinētu desmito pastāvēšanas gadadienu. Tolaik šāda pakalpojuma ieviešana Latvijā bija jaunums. Pirms 10 gadiem darbu uzsāka seši cilvēki, bet šobrīd kolektīvs izaudzis līdz 75 darbiniekiem.

Kurzemes un Zemgales sociālo pakalpojumu vadītāja Lolita Grīnvalde: “Jubileju atzīmējām tajā pašā vietā, kur sākām savu darbību. Tolaik nezinājām, kas mūs sagaida, jo viss bija jauns un nezināms. Atceros, ka bija liela uzticība mūsu darbam, ko ceru, ka gadu laikā esam atspēkojuši. Pakalpojuma „Samariešu atbalsts mājās” galvenā ideja ir, ka aprūpei ir jādodas pie cilvēka. Samariešu apvienības darbinieki dodas palīdzēt tiem, kuriem nav pieejamas ērtības, un ir kādas ikdienas grūtības, lai viņi varētu dzīvot pilnvērtīgu dzīvu ierastajā vidē – savās mājās. Mūsu specializētajās automašīnās pieejama duša, tualete, ledusskapis, veļas mazgājamā mašīna, ir specializēts aprīkojums pēdu kopšanai un matu griešanai. Mums ir svarīga savstarpēja sadarbība, cilvēciskais faktors. Paldies Nellijai Kleinbergai, ka tolaik noticēja idejai.”

Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas vietniece Skrundas pilsētas un novada lauku teritoriju jautājumos Nellija Kleinberga: “2011. gadā bija šī projekta sākums. Tolaik vajadzēja parakstīt ieceres atbalstu un to darīju bez liekiem jautājumiem. Esmu ļoti priecīga, ka tas viss audzis un attīstījies. Tas, ko samarieši ir paveikuši, ir ņemams vērā ne tikai Skrundas, bet visas Latvijas kontekstā – pieejamā mājas aprūpe, trauksmes pogas ieviešana. Viņi ir tie, kas cilvēkiem sniedz drošības sajūtu, cilvēcisko attieksmi, palīdz dažādu problēmu risināšana, un ir palīdzīga roka ikdienas situācijās. Cilvēki gaida, kad viņus apciemos, un tas silda sirdi. Darbinieki, kuri strādā šajā jomā ir sava darba entuziasti, profesionāļi un fanātiķi. Es novēlu turpināt augt, izvirzīt un sasniegt jaunus mērķus.”

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” direktors Andris Bērziņš: “Ir liels gandarījums par paveikto. Ir izdevies realizēt ideju, ka cilvēkam ir iespēja palikt savā ierastajā vidē, dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, un saņemt nepieciešamo aprūpi vai palīdzīgu roku darbos, kas sagādā grūtības. Aizvadītie desmit gadi kalpo kā pagrieziena punkts aprūpes sistēmai. Pateicoties sākotnējās komandas degsmei, attieksme kopumā pret sociālās aprūpes pakalpojumiem ir mainījusies – ir palīdzēts ne tikai Skrundas novada senioriem, bet labāku aprūpi saņem seniori visā Latvijā neatkarīgi no pakalpojuma sniedzēja.”

Guna Grundmane kā izbraukuma brigādes aprūpētāja nostrādājusi gandrīz desmit gadus. Viņa bija ieradusies sveikt kolēģus nozīmīgajā dienā: “Šim projektam bijām celmlauži. Braucām pie cilvēkiem, stāstījām, palīdzējām, iedrošinājām ļauties pakalpojumam. Tas ir grūts, bet pateicīgs darbs, jo ir iespēja dot un saņemt pretī mīlestību, pateicību un pozitīvās emocijas. Lai arī cik noguris būtu, bet atgriezeniskā saite ir neaprakstāma. Šāds pakalpojums ir vajadzīgs, un izaugsme par to vien liecina.”

„Samariešu atbalsts mājās” ir Latvijas Samariešu apvienības izveidots pakalpojums, lai nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu aprūpi un palīdzību vientuļiem senioriem, kā arī cilvēkiem ar invaliditāti lauku reģionos neatkarīgi no viņa dzīvesvietas. Šobrīd šāda veida palīdzība Kurzemes pusē tiek sniegta ap 400 klientiem.

Pakalpojumu “Samariešu atbalsts mājās” var saņemt, iesniedzot pieteikumu savas pašvaldības Sociālajā dienestā, interesējoties tuvākajā Latvijas Samariešu apvienības nodaļā vai individuāli, zvanot uz Latvijas Samariešu apvienības uzziņu tālruni 8898.