Sanāksmē apspriež Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju

Sanāksmē apspriež Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 21. novembrī Skrundas kultūras namā notika Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Sanāksmi vadīja Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte, bet Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju prezentēja SIA "Reģionālie projekti” valdes locekle Līna Dimitrijeva, klātesošos iepazīstinot ar svarīgāko stratēģijā – esošās situācijas kopsavilkumu un novada specializāciju, stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm, kā arī attīstības perspektīvām. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sabiedriskā apspriešana vēl turpināsies līdz 29.11.2013. Rakstiski priekšlikumi par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju iesniedzami un adresējami Skrundas novada pašvaldībai uz e-pastu: zane.eglite@skrunda.lv vai adresi: Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326 līdz 29.11.2013. Ar Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju var iepazīties ŠEIT, kā arī Skrundas novada domē (Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326), Raņķu pakalpojumu pārvaldē (Sākumskola, Raņķi, Raņķu pag., Skrundas nov., LV-3323), Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē (Dārdedzes, Rudbārži, Rudbāržu pag., Skrundas nov., LV-3324), Nīkrāces pakalpojumu pārvaldē (Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3320) darba laikā.  Sabiedriskā apspriešana notiek Eiropas Sociālā fonda darbības programmas ”Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumu 1.5.3.2. aktivitātē "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projektā "Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas attīstības programmu izstrāde 2014.-2020.” Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/078 ietvaros. Teksts un foto: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists