Sanāksme par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu

14.maijā pl.15.00 Rudbāržu kultūras nama zālē, „Dārdedzes” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija rīko uzklausīšanas sanāksmi par SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu Rudbāržu un Sieksātes ciemos Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā. Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 11.maijam (kontaktpersona O.Osis, tel. 67873195; oskars.osis@sprk.gov.lv).
Uzklausīšanas sanāksme notiek valsts valodā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūgums nodrošināt tulkojumu valsts valodā.
Iepazīties ar SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” iesniegto tarifu projektu var Komisijas mājas lapā http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=15133&sadala=501 iesniegtie tarifu projekti.