Saņemts atbalsts projekta "Iedvesmojies! Dari! Radi!" īstenošanai

Saņemts atbalsts projekta Skrundas novada pašvaldība saņēmusi finansiālu atbalstu projekta “Iedvesmojies! Dari! Radi!” ieviešanai. Īstenojot projektu, plānots izveidot Skrundas novada jauniešu domi/ padomi, veikt brīvprātīgā darba sistēmas pilnveidi un jauniešiem sniegt iespēju apgūt daudzveidīgas zināšanas un prasmes. Projekts “Iedvesmojies! Dari! Radi!” (līgums Nr. 2-25/4) tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” valsts budžeta finansējuma ietvaros. Saskaņā ar Skrundas novada attīstības programmā 2014.–2020. gadam noteiktajām prioritātēm jaunatnes politikas attīstībā, projekta ietvaros plānots pilnveidot darba ar jaunatni sistēmu Skrundas novada pašvaldībā, sekmējot plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu. Projekta ietvaros plānots izveidot Skrundas novada jauniešu domi/ padomi, veikt brīvprātīgā darba sistēmas pilnveidi, sniegt iespēju jauniešiem smelties iedvesmu un gūt personības attīstību veicinošas zināšanas un prasmes daudzveidīgās apmācībās, doties pieredzes apmaiņas braucienos, lai izzinātu citu novadu pieredzi un praksi Jauniešu domes darbībā. Esi informēts par notiekošo – seko līdzi Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra informācijai: Facebook: @skrundasjauniesucentrs, Twitter: @SkrundasJ, Instagram: @SkrundasJC!   Informāciju sagatavojusi: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste