Saņemts atbalsts projekta "Mēs savam novadam!" īstenošanai

Saņemts atbalsts projekta Skrundas novada pašvaldība saņēmusi finansiālu atbalstu projekta “Mēs savam novadam!” (līgums Nr. 4-27/34) ieviešanai, kas tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam 1.4. apakšsadaļas “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” valsts budžeta finansējuma ietvaros. Projekta ietvaros Skrundas jaunieši īstenos savas iniciatīvas, organizēs neformālās mācīšanās un brīvprātīgā darba aktivitātes, veicinot starppaaudžu sadarbību un stiprinot savu piederību savam novadam, savai valstij. Projekta mērķis – caur neformālās mācīšanās aktivitātēm pilnveidot un pielietot jauniešu kompetences, veicinot starppaaudžu sadarbību, paralēli veidojot un stiprinot jauniešu piederības apziņu. Projekta ietvaros jaunieši organizēs veselību veicinošas aktivitātes “Dod sirdij spēku”, kuru laikā izglītos bērnus par kustības nozīmību, nododoties aizrautīgiem deju soļiem, organizēs starppaaudžu sadraudzības pasākumus “Paaudzes apvienojas!” ģimenēm ar bērniem un senioriem, dosies vēstures izziņas pārgājienā, izzinot sava novada vēsturi, apmācību laikā apzināsies savas spējas un resursus, organizēs āra dzīves apmācības vienaudžiem, organizēs un dosies pieredzes apmaiņas braucienā, veicinot starpnovadu jauniešu sadarbību un Latvijas 100-gadei un Skrundas 20-gadei par godu radīs brīnumu savām rokām. Seko informācijai Skrundas jauniešu centra Twitter kontā @SkrundasJ, Skrundas jauniešu centra lapā vietnē Facebook https://www.facebook.com/skrundasjauniesucentrs/ un uzzini visu par plānotajām aktivitātēm Skrundas jauniešu centrā! Informāciju sagatavoja: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste