Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2015./2016. mācību gadā

Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2015./2016. mācību gadā Izglītības iestādēs laiks no janvāra līdz maijam ir intensīvs savas varēšanas, uzdrīkstēšanās un zināšanu pārbaudes periods, kad tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi. Jau ilgāku laiku mūsu novadam ir sadarbība ar Saldus un Brocēnu novadu Izglītības pārvaldēm un mācību priekšmetu skolotāju metodiskajām apvienībām starpnovadu olimpiāžu organizēšanā un dalībā tajās. Valsts 2. posma olimpiāžu norisei ir izveidota novadu apvienība kopā ar minētajiem kaimiņu novadiem. Tas dod iespēju skolēniem izmēģināt savus spēkus ne tikai novadā, bet samērot savas zināšanas, prasmes un iemaņas ar citu novadu skolēniem. No skolotājiem tas prasa papildu darbu un uzņēmību, bet tas ir izaicinājums, kas dod gandarījumu. Ar lepnumu varam teikt, ka mūsu novada skolēnu panākumi ir apsveicami, Skrundas novada skolēnu vārdi lasāmi starp labākajiem. Šajā mācību gadā Skrundas novada skolēni piedalījušies 11 valsts 2. posma un 4 starpnovadu olimpiādēs, kur iegūtas 8 pirmās vietas, 3 otrās vietas, 3 trešās vietas un 5 atzinības. Novadu pārstāvējuši 56 Skrundas vidusskolas, 5 Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas, 2 Nīkrāces un 2 Jaunmuižas pamatskolas skolēni. Bioloģijā, matemātikā, latviešu valodā, filozofijā, fizikā un ķīmijā skolēnu rezultāti bijuši ļoti labi un skolēni uzaicināti dalībai valsts 3. posma olimpiādēs Rīgā. Bioloģijā Annija Kliemane arī valsts mērogā ieguvusi 1. vietu. Annijas sasniegumu saraksts ir visgarākais un viņas darbs pelnījis milzu uzslavas un cieņu. Paldies Annijas skolotājiem par palīdzību un vecākiem par atbalstu! Viņa piedalījusies 10 dažāda mēroga olimpiādēs un 5 konkursos, kur ieguvusi godalgotas vietas. Varam no sirds vēlēt Annijai, lai pietiek intereses un spēka veikt gan ikdienas mācību darbu, gan uzņemties papildu slodzi! Skolēni gan komandās, gan individuāli ar labiem panākumiem piedalījušies dažāda mēroga konkursos: 3 starpnovadu, 2 reģionālajos, 8 valsts mēroga un izvirzīti dalībai starptautiskā konkursā Polijā. Novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu skolotāju metodisko apvienību vadītāji un skolotāji sagatavo un organizē novada mācību priekšmetu olimpiādes. Novada pasākumi tiek plānoti tajās klašu grupās, kurās nav valsts un starpnovadu pasākumi, lai šādi dotu iespēju visu klašu grupu skolēniem paplašināt savas zināšanas. Divos mēnešos notikušas 5 novada olimpiādes, kurās piedalījušies 58 Skrundas vidusskolas, 13 Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas, 12 Nīkrāces un 6 Jaunmuižas pamatskolas skolēni, kā arī 5 novada konkursi, kuros piedalījušies 73 Skrundas vidusskolas, 14 Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas, 18 Nīkrāces un 8 Jaunmuižas pamatskolas skolēni. Dalība mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos joprojām aktīvi turpinās. Novēlam daudz veiksmīgu startu un labus sasniegumus! Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs:
Olimpiāde Posms Sasniegumi Skola Skolotājs
Angļu valoda 8.,9.kl. Novads 1.v.-Aigars Gravāns(8.) 2.v.-Artūrs Grundmanis(8.) 3.v.-Evita Celma(8.) A-Amanda Ostrovska(8.) 1.v.-Annija Kliemane(9.) 2.v.-Harijs Pēteris Broks(9.) 3.v.-Artūrs Behmanis-Bergmanis(9.) A-Diāna Slugoviča(9.) Skrundas vsk. Nīkrāces psk. Nīkrāces psk. Rudbāržu psk. Skrundas vsk. Skrundas vsk. Skrundas vsk.   Rudbāržu psk. Una Blūma Inese Matsate-Matsone Inese Matsate-Matsone Vaira Rudzroga Una Blūma Una Blūma Inese Dabiņa   Vaira Rudzroga
Vizuālā māksla 1.-4.kl. Novads 1.v.- Diāna Diedišķe(1.) Linda Freimane (2.) Edmunds Zaneribs (3.) Viktorija Boginska (4.) 2.v.-Sabīne Farnaste (1.) Krists Edvards Ķezberis (2.) Sofija Seņko (3.) Sebastians Mihaļskis (4.) 3.v.-Kellija Liepa(1.) Elīza Heidemane (2.) Anhela Bergmane (3.) Valts Staņevičs (4.) A–Paula Vīķe (1.) Enija Kate Balcere(2.) Kristiāna Zīlmane (3.) Vineta Rjabčikova(4.) Rudbāržu psk. Nīkrāces psk. Nīkrāces psk. Nīkrāces psk. Skrundas vsk. Rudbāržu psk. Skrundas vsk. Skrundas vsk. Nīkrāces psk. Skrundas vsk. Jaunmuižas p. Rudbāržu psk. Jaunmuižas p Skrundas vsk. Skrundas vsk. Nīkrāces psk. Ina Meistere Sellija Jansone Maiga Rolava Maiga Rolava Sarmīte Veita Ina Meistere Sigita Grundmane Inga Vingre Sellija Jansone Inguna Muceniece Lāsma Freimane Ina Meistere Lāsma Freimane Gunta Brūvere Gita Rēdere Maiga Rolava
Bioloģija 9.-12.kl. Valsts 2.p. 1.v.-Annija Kliemane (9.) A- Harijs Pēteris Broks (9.) Skrundas vsk. Skrundas vsk. Aiva Čehoviča Aiva Čehoviča
Bioloģija 9.-12.kl. Valsts 3.p. 1.v.-Annija Kliemane (9.) Skrundas vsk. Aiva Čehoviča
Vēsture 9.-12.kl. Valsts 2.p. 1.v.-Annija Kliemane (9.) Skrundas vsk. Andris Liukišs
Fizika 9.-12.kl. Valsts 2.p. 1.v.-Harijs Pēteris Broks (9.) Uzaicināts dalībai valsts 3.p 2.v.-Rinalds Strazdiņš (9.) A- Annija Kliemane (9.) 3.v.-Evelīna Mirbaha (12.) Skrundas vsk.     Skrundas vsk. Skrundas vsk. Skrundas vsk. Agris Druvaskalns     Agris Druvaskalns Agris Druvaskalns Kristīne Hartmane
Filozofija 11.-12.kl. Valsts 2.p. 1.v.-Evelīna Mirbaha(12) Piedalījās valsts 3.posmā Skrundas vsk. Aldis Zalgauckis
Latviešu valoda un literatūra 8.,9.kl. Valsts 2.p. 1.v.-Ance Timbare (9.) 2.v.-Annija Kliemane (9.) Skrundas vsk. Skrundas vsk. Silva Pētersone Silva Pētersone
Mājturība un tehnoloģijas II Starp- novadu 2.v.-Harijs Pēteris Broks (9.) Skrundas vsk. Agris Druvaskalns
Matemātika 9.-12.kl. Valsts 2.p. 1.v.-Annija Kliemane (9.) Uzaicināta dalībai valsts 3.p Skrundas vsk. Signe Grīnberga
Latviešu valoda un literatūra 1.-4.kl. Starp- novadu 1.v.- Paula Zuntmane (4.) Skrundas vsk. Irēna Marita Aļeksejeva
Ķīmija 9.-12.kl. Valsts 2.p. 3.v.-Rinalds Strazdiņš (9.) A- Annija Kliemane (9.) 1.v.-Anna Lankovska (12). Skrundas vsk. Inese Pickaine
Mājturība un tehnoloģijas II 5.-12.kl. Novads 1.v.-Dāvis Storķis (6) 2.v.-Kristens Rešņa 3.v.-Kristaps Zīders 1.v.-Igo Radžabovs 2.v.-Igors Kristers Bolsunovskis 3.v.-Niks Rožukalns 1.v.-Harijs Pēteris Broks 2.v.-Rinalds Strazdiņš(9) 3.v.-Uģis Štēbelis(9) 1.v.-Mairis Andersons(10) 2.v.-Gints Krasausks(10) 3.v.-Dāvis Lākutis(11) Skrundas vsk.   Agris Druvaskalns  
Mājturība un tehnoloģijas I 6.-12.kl. Novads 1.v.-Laura Keita Danenberga(7) 2.v.-Uva Eglīte(7) 3.v.-Ance Jegore(7) A- Anete Bumbiere(6) 1.v.-Alise Damroze 2.v.-Alise Dorbe 3.v.-Amanda Ostrovska A- Anete Granta 1.v.-Lelde Sileniece 2.v.-Monta Lēvalde 3.v.-Dagnija Eversa A- Alīna Zute Skrundas vsk.       Rudbāržu psk. Skrundas vsk.     Aiva Čehoviča     Ina Meistere Aiva Čehoviča  
Latviešu valoda un literatūra 5.-7.kl. Novads 1.v.-Megija Jurdža(5) 2.v.-Sandra Elvīra Broka (5) 3.v.-Alise Anna Rožkalne (5) A- Rūta Lākute(5) A-Evita Bāriņa(5) 1.v.-Natālija Dolgova(6) 2.v.-Diāna Tīna Strādniece(6) 3.v.-Alise Dabiņa(6) A- Rūta Kozjura(6) A-Anete Bumbiere(6) 1.v.-Laura Keita Danenberga(7) 2.v.-Ieva Zute(7) 3.v.-Guntris Stepiņš(7) A- Martins Šķieris(7) A-Niks Rožukalns(7) Skrundas vsk.                         Rudbāržu psk. Nīkrāces psk. Skrundas vsk. Maija Muižarāja Jana Kozjura Jana Kozjura Maija Muižarāja Maija Muižarāja Maija Muižarāja Silva Pētersone   Maija Muižarāja Maija Muižarāja Silva Pētersone Silva Pētersone Silva Pētersone Mudrīte Liepiņa Sellija Jansone Silva Pētersone
Matemātika 5.-8.kl. Valsts 2.p. 1.v.-Elīza Janvāre(8.) 3.v.- Anete Bumbiere(6) A- Niks Rožukalns (7) Skrundas vsk. Inguna Bloka Inguna Bloka Una Ziņģe
  Informāciju sagatavoja: Dace Grāvele, Skrundas novada pašvaldības izglītības metodiķe